Skip to main content
Skip header
Title
Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí.
Code
EG15_019/0004694
Solver
Start year
2017
End year
2019
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
EB - OP PIK
Summary
Projekt je zaměřen na vysoce aktuální problematiku výzkumu a vývoje progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí. Tento problém je dán radikálním stárnutím inženýrských sítí, konstrukcí stavebních objektů a důsledkem erozivních vlivů zemního a horninového prostředí. Jedná se o řešení bezpečnostních faktorů za účelem ochrany staveb a zajištění bezpečnosti lidí.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back