Skip to main content
Skip header
Title
Získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi při měření energetických médií pro metrologické použití v síti Smart Grid
Code
EG15_019/0004955
Solver
Start year
2017
End year
2019
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
MPO programy - vzdělávací
Summary
Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj měřičů veličin energetických médií, jako jsou zejména průtok a teplo s implementací unikátních elementů pro získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi. Důležitost maximální funkčnosti a minimálních pořizovacích a popřípadě údržbových nákladů na měřiče je zároveň v protikladu s nezbytnou elektronikou spotřebovávající elektrickou energii zejména s rozšířením o bezdrátové komunikace pro začlenění do sítě Smart Grid.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back