Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj MEMS pro monitoring nestability zemních těles
Code
FV20519
Solver
Start year
2017
End year
2020
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
FV - TRIO
Summary
Cílem projektu je vývoj progresivních stabilizačních opatření pro zemní tělesa a skalní útvary, které z důvodu snížení nebo ztráty stability ohrožují bezpečnost lidí, technologické celky, stavby a infrastrukturu v dané lokalitě. Nedílnou součástí řešení je návrh, vývoj a realizace inovovaného komplexního monitorovacího systému založeného na moderních poznatcích senzorové techniky a bezdrátového přenosu dat, který včas upozorní na změnu stabilitních poměrů umožní včasnou realizaci sanačních opatření.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back