Skip to main content
Skip header
Title
ULTRASONICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY A KONCENTRACE UREA KAPALINY
Code
EG15_019/0004919
Solver
Start year
2017
End year
2019
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
EG- Operační program VaVaI
Summary
Získání nových znalostí potřebných pro vývoj nového produktu/ prototypu - generačně nového inteligentního senzoru pro automobilové aplikace na principu ultrasonického měření hladiny kapaliny a koncentrace, prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky činností žadatele povedou k zavádění inovací vyššího řádu a vytvoření produktu konkurenceschopného na světových trzích.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back