Skip to main content
Skip header
Title
Rozšíření vybavení těžké laboratoře ADC o prostředky vizuální inspekce
Code
RPP2019/70
Solver
Start year
2019
End year
2019
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Navrhovaný projekt umožní rozšířit těžkou laboratoř o prostředky pro výuku zpracování obrazu, optické inspekce, senzorů prostředí a zpracování dat v reálném čase. Projekt lze rozdělit do tří hlavních částí. První část se zabývá problematikou online detekce státních poznávacích značek (dále SPZ) z obrazových dat vstupního prostoru parkovacího domu pomocí standartní webové kamery. Cílem této části je propojení detekce obrazu založené na metodách umělé inteligence s databází stávajícího řídicího systému a následné zpracování dat v aplikacích typu SCADA a MES. Druhá část je zaměřena na optickou inspekci těžké laboratoře, se zaměřením na vizuální dohled automatických procesů a diagnostiku chyb. Cílem je zprovoznit síť kamer, kterými je možné sledovat pohyby jednotlivých součástí technologie těžké laboratoře a výsledky porovnávat se systémy pro sledování a ovládání v rámci dispečerského stanoviště. Třetí část se věnuje detekci environmentálních veličin jako jsou prach, smog, kouř, případně plamen a dalších veličin, které mohou negativně ovlivnit automatický chod parkovacího domu a předejít tak výjezdu složek integrovaného záchranného systému a případných škodách na majetku (zaparkovaná vozidla). Realizuje tak komplementární měření, které by mohlo pomoci ověřit skutečný stav technologie na dálku (spolu s dispečerským stanovištěm zmíněným v předchozím bodu). Výsledky projektu přispějí k rozšíření možností výuky v těžké laboratoři a umožní zobrazit stav prostředí a vytížení těžké laboratoře na vlastních webových stránkách.
Back