Skip to main content
Skip header
Title
Rozšíření senzoriky odpovídající konceptu Průmysl 4.0 pro inovaci laboratorních úloh v laboratořích průmyslové automatizace
Code
RPP2020/139
Solver
Start year
2020
End year
2020
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Vybavení stávající laboratoře průmyslové automatizace obsahuje modulární vybavení umožňující v rámci laboratorních úloh studentům demonstrovat základní principy a technologie užívané v rámci soudobé průmyslové automatizace. V rámci projektu RPP bude toto vybavení rozšířeno o senzoriku směřující k užitným vlastnostem výrobních linek odpovídajícím konceptu Průmysl 4.0. Na základě provedeného průzkumu trhu bude nakoupena sada modelů výrobní linky, obsahující senzory, a prostředky zpracování senzorických dat z oblasti Průmyslu 4.0. Pro nakoupené komponenty budou zpracovány laboratorní úlohy. Tyto laboratorní úlohy usnadní studentům pochopení principů Průmysl 4.0 a umožní jim praktické seznámení s těmito principy v rámci vytvořených laboratorních úloh.
Back