Skip to main content
Skip header
Title
Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II
Code
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002219
Solver
Start year
2020
End year
2023
Provider
Ministerstvo pro místní rozvoj
Category
Obecná forma
Type
INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back