Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance
Code
EG19_262/0020242
Solver
Start year
2020
End year
2022
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
EB - OP PIK
Summary
Projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy (Tecpa s.r.o. a Vysoká škola báňská - TU Ostrava). Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních technik monitoringu srdeční a dechové aktivity pacientů při vyšetření v magnetické rezonanci. Záměrem projektu je výzkum a vývoj vícekanálového tlakového senzorického systému imunního vůči elektromagnetickému rušení, které vzniká při funkci magnetické rezonance. Mezi další související očekávané výsledky patří i prototyp jednokanálového senzorického systému, ovládací software a komplexní poloprovoz.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back