Skip to main content
Skip header
Title
Automatizovaný návrh řídicích systémů metodami průmyslu 4.0 s podporou virtuálních technologií
Code
EG17_147/0020565
Solver
Start year
2020
End year
2022
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back