Skip to main content
Skip header
Title
Příprava odborných výukových materiálů v anglickém jazyce pro předměty biomedicínských programů.
Code
RPP2021/30
Solver
Start year
2021
End year
2021
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Předmětem projektu bude příprava a realizace úloh, učebních textů a prezentací v anglickém jazyce pro předměty biomedicínských programů. Předměty budou nasazeny v anglickojazyčné výuce pro studenty presenčních a kombinovaných forem studia. Současně výsledné materiály a realizované úlohy budou k dispozici na vzdělávacím portálu ke stažení studentům. Texty budou přeloženy z existujících českých podkladů a prezentace budou vytvořeny v šabloně dle logolinku VŠB-TUO.
Back