Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj systému pro monitoring a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0.
Code
FW03010194
Solver
Start year
2021
End year
2023
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
TREND (2020-2027)
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back