Skip to main content
Skip header
Title
Výzkum a vývoj nového systému MEDIMONITOR pro inteligentní prognózování vývoje diagnóz
Code
EG20_321/0024858
Solver
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Summary
Projekt je koncipován jako výzkumný a vývojový projekt. Výzkumná část se zaměřuje na vyhledání, digitalizaci a zpracování dostupných dat jedné konkrétní diagnózy (adolescentní idiopatická skolióza). Záměrem je zpracovat co největší množství dat, aby bylo možné pomocí získaných dat a hodnot (data typu: pacientský záznam, diagnóza, terapie, vývoj diagnózy, monitoring průběhu léčby, ukončení léčby) vytvořit datový model, který stanoví co nejpřesněji atributy ideální (úspěšné) konzervativní léčby adolescentní idiopatické skoliózy. Nad tímto modelem se budou sledovat odchylky (negativní i pozitivní) a v databázi hledat jejich příčinné souvislosti, vývoj diagnózy, časové snímky, další podpůrné materiály (rentgenové snímky, pacientovo chování, vliv vnějších faktorů, vliv jiných souběžných diagnóz, závislosti na anamnéze...) apod. Pomocí strojového učení pak bude možné všechna další data (například i v budoucnosti získaná data – tedy pacientů, kteří ještě nebyli diagnostikování) porovnat s tímto modelem a pomocí umělé inteligence prognózovat vývoj této konkrétní diagnózy.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back