Skip to main content
Skip header
Title
Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování X.
Code
SP2023/090
Solver
Solution period
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Summary
Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: • Využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování výrobků pro Průmysl 4.0, • Využití virtuální instrumentace pro vývoj speciálních měřicích systémů a adaptivních filtrů harmonických složek proudu, • Monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách. Projekt částečně navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech zaměřených na automatizované testování speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku v rámci SGS2011 až SGS2013 a dále v projektech Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování v rámci SGS2014 až SGS2022. Řešitelský tým v těchto předchozích letech dosáhl v uvedené oblasti řady výsledků, které vedly k vytvoření množství výsledků hodnocených v RIVu (viz. Zkušenosti řešitelského týmu). Hlavním úkolem projektu je podpora nadějných studentů zejména magisterského a doktorského stupně vzdělání při zapojení do vědecko-výzkumných aktivit v těchto oblastech a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Důraz je kladen na především na aplikační výzkum a spolupráci s průmyslem.
Team of the project
prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Bc. Tomáš Unverdorben
Bc. Milan Skula
Bc. Lucie Zámečníková
Bc. Dominik Grzegorz
Bc. Paweł Wantulok
Bc. Jakub Kubis
Ing. Jindřich Brablík, Ph.D.
Ing. Pavel Kodytek
Bc. Tomáš Moravec
Ing. Filip Tomanec
Bc. Matěj Šindelář
Bc. Josef Wawrzyk
Bc. Boris Pustějovský
Ing. Lukáš Černohorský
Bc. Tobiáš Petrůj
Bc. Patrik Děcký
Bc. Jakub Szlaur
Ing. Daniel Šrubař
MSc. Quoc Trung Nguyen
Minh Ly Duc
Ing. Juliana Maya Boscan
Ing. Lukáš Hlavatý
Ing. Jakub Štefanský
Ing. Alexandra Bodzás
Ing. Lukáš Šoustek
Goal of the project
Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a
přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků a v oblasti monitorování provozně
technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum
výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat
teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do
výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro
přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních
konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, pokud to situace s pandemií Covid-19 umožní.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 300000,- 311500,-
3. Supplies 97577,- 11200,-
4. Property 86434,- 132841,-
5. Services 418577,- 453800,-
6. Trips 50000,- 43247,-
7. Additional 91953,- 91953,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 1044541,-
Total approved 1044541,-
Total 1044541,- 1044541,-
Back