Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace X
Code
SP2024/021
Solver
Solution period
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Summary
The project focuses on applied research in the field of utilizing microprocessor-based embedded systems for signal processing, implementation of control systems, robotics, and functionally safe applications, including the implementation of control algorithms and their simulation. The project builds upon the issues addressed in the previous project (Development of algorithms and systems for control, monitoring, and security applications IX) and further expands on them. The main purpose of the proposed project is to support doctoral students in engaging in research activities in one of the project's target areas, with the aim of transitioning to later independent work in publishing, grant projects, and contractual research.
Team of the project
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Radim Hercík, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Karolína Gaiová
Ing. Jan Velička, Ph.D.
Ing. Jan Choutka
Ing. Miroslav Mikuš
Ing. Kamil Bančík
Ing. Jiří Konečný
Ing. Miroslav Schneider
Ing. Adam Vůjtek
Ing. Melvin Alexis Lara de Leon
Ing. Radek Byrtus
Ing. Alfons Václavík
Ing. Tereza Kučová
Ing. Ondřej Svoboda
Tri Tran Huu Minh
Ing. Jan Zemánek
Bc. Maxim Klus
Goal of the project
Cílem projektu je posílení aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu zaměřeného na průmyslové a vestavěné měřicí/řídicí systémy. Důraz bude kladen na začlenění studentů magisterského a doktorského studia do řešení specifikovaných témat s cílem motivovat talentované studenty ke spolupráci na výzkumně vývojových činnostech. Vedle dosažení uvedených výstupů bude projekt rovněž zaměřen na personální rozvoj a rozšíření odborného týmu, aby byl schopen efektivně spolupracovat na plánovaných projektech aplikovaného výzkumu s průmyslovými partnery.

Projekt vychází z dlouhodobého výzkumu odborného týmu Průmyslové automatizace a počítačů pro řízení (Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TUO). Navazuje na dosažené výsledky z minulosti a aktivně je rozvíjí. Při řešení projektu bude kladen důraz na podporu publikačních aktivit v časopisech s impaktním faktorem a dosažení dalších hodnotných výsledků.

Očekávanými výsledky projektu jsou publikace v časopisech s impaktním faktorem a podání projektových žádostí do grantových agentur v souladu s aktuálními výzvami (MPO, TAČR, GAČR).

Finance - approved

Proposal
1. Personal
From that
0,-
1.1. Wages 0,-
1.2. Insurance 0,-
2. Grant 300000,-
3. Supplies 90000,-
4. Property 47969,-
5. Services 100000,-
6. Trips 50000,-
7. Additional 65329,-
8. Conference 0,-
9. Investments 0,-
Total proposal 653298,-
Total approved 0,-
Total 653298,-
Back