Skip to main content
Skip header
Title
Pokročilé metody zpracování signálů VI: Pokročilý adaptivní senzorový systém
Code
SP2024/059
Solver
Solution period
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Summary
Předkládány projekt plynule navazuje na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů I (2019)“, který se primárně věnoval adaptivní a neadaptivním metodám. Také navazuje na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů II (2020), který se věnoval hybridním metodám. Ještě reflektuje výsledky projektu „Pokročilé metody zpracování signálů III (2021)“, který se věnoval využití nových hybridních algoritmů v různých aplikačních oblastech technické kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Dále na projekt s názvem „Pokročilé metody zpracování signálů IV: bioinspirované algoritmy (2022)“, který se věnoval aplikaci hybridních algoritmů, kde probíhala optimalizace nastavení klíčových parametrů s využitím bioinspirovaných přístupů. A aktuálně na projekt s názvem „Pokročilé metody zpracování signálů V: Aplikace hybridních metod zpracování signálů a strojového učení pro senzorické systémy (2023)“, který se věnoval kombinaci progresivních optimalizačních metod v kombinaci s novými hybridními algoritmy. Aktuální projekt s názvem „Pokročilé metody zpracování signálů VI: Pokročilý adaptivní senzorový systém (2024)“ je zaměřen na vývoj a integraci pokročilých senzorových systémů pro analýzu v různých aplikačních oblastech. Tento projekt je klíčový pro shromažďování a zpracování dat z různých typů senzorů pro následné analýzya pro integraci do cloudové infrastruktury a analýzu velkých dat. Výzkum bude zahrnovat vývoj komplexního hardwarového a softwarového řešení pro integraci různých typů senzorů, založeného na konceptech Fog / Edge / Cloud Computing a využívajícího IoT / IIoT technologie. Tento přístup umožňuje účinné manipulace se signály, včetně redukce šumu pomocí pokročilých kombinovaných algoritmů. Tento multidisciplinární výzkum se rozšiřuje nad rámec běžných aplikačních oblastí, čímž napomáhá vývoji špičkových metod pro analýzu dat získaných ze senzorů v různých oblastech. Zvláště se to týká sledování biosignálů v neinvazivní medicíně, monitoringu životního a pracovního prostředí prostřednictvím zpracování signálů a digitalizace výrobních procesů v souladu s principy Průmyslu 4.0 a 5.0.
Team of the project
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
Ing. Jindřich Brablík, Ph.D.
Mazin Abed Mohammed Mohammed
Abdullah Lakhan, Ph.D.
Ing. Jan Baroš
Ing. Kateřina Barnová
Ing. Michaela Recmanik
Ing. Akshaya Raj
Ing. Martin Dratnal
Ing. Dominik Vilímek
Ing. Martina Ládrová
Ing. Martina Paličková Mikolášová
Ing. Robert Šamárek
Ing. Ondřej Svoboda
Bc. Martin Lajdolf
Bc. Michaela Bojková
Bc. Andrea Vinklerová
Bc. Eva Štěpánková
Bc. Jakub Prívara
Bc. Michal Magiera
Bc. Michal Baron
Bc. Monika Weissová
Bc. Klára Hynková
Bc. Josef Wawrzyk
Bc. Matúš Červienka
Bc. Jan Krmela
Bc. Ondřej Burkot
Goal of the project
Primárním cílem předkládaného projektu je podpora/motivace nadějných studentů magisterského a především pak doktorského stupně vzdělání v oblasti jejich zapojení do vědecko-výzkumných aktivit. Dále zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků. Projekt umožní zapojení nadějných studentů do reálných výzkumných aktivit v aplikační oblast pokročilých metod zpracování signálů a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu.

Finance - approved

Proposal
1. Personal
From that
65000,-
1.1. Wages 50000,-
1.2. Insurance 15000,-
2. Grant 750000,-
3. Supplies 200000,-
4. Property 190000,-
5. Services 215000,-
6. Trips 200000,-
7. Additional 180000,-
8. Conference 0,-
9. Investments 0,-
Total proposal 1800000,-
Total approved 0,-
Total 1800000,-
Back