Skip to main content
Skip header

Komunikační a řídicí jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdro­jů

Main recipient: GENTEC CHP s.r.o.
Responsible investigator for the Department: Ing. Petr Bernat Ph.D.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Název výzvy: APLIKACE – VÝZVA IX.
Code: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/21_374/0026720
Solution period: 08/2021 – 05/2023

Vývoj matematického modelu řízení spotřeby u odběrných míst osazených inteligentním měřicím systémem

Main recipient: EGÚ Brno, a.s.
Responsible investigator for the Department: prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Název výzvy: APLIKACE – VÝZVA VIII.
Code: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/20_321/0024362
Solution period: 01/2021 – 05/2023

Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí

Main recipient: EGU TECH, a.s.
Responsible investigator for the Department: Ing. Petr Bernat, Ph.D.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Název výzvy: APLIKACE – VÝZVA VIII.
Code: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/20_321/0024404
Solution period: 01/2021 – 05/2023

Technika pro budoucnost 2.0

Responsible investigator for the Department: Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, aktivita Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
Code: CZ.02.2.69/0.0/0­.0/18_058/0010212
Solution period: 2019 – 2022

CENERGI – Central-European Energy Institute (SEEI)

Main recipient: ČVUT Prague
Responsible investigator for the Department: Doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
The Ministry of Education, Youth and Sports, Operational Program Education for Competitiveness (OP VK)
Code: CZ.1.07/2.2.00/28¬­.0256
Solution period: 2013 – 2015

VIPIES – Creation of an information portal to raise awareness about intelligent electricity networks in the border area

Responsible investigatorfor the Department: Doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Project partner: ŽU Žilina, Doc. Ing. Peter Braciník, Ph.D.
The Ministry for Regional Development / The Ministry of Agriculture and Rural Development, Operational Program for Cross-Border Cooperation (OPPS) Slovakia- Czech Republic
Code: Z 2242032002401
Solution period: 2013 – 2015

ENET – Energy units for the utilization of non traditional energy sources

Principal investigator: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Responsible investigatorfor the Department: Prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
The Ministry of Education, Youth and Sports, Operational Program Research and Development for Innovations (OP VaVpI)
Code: CZ.1.05/2.1.00/03¬­.0069
Solution period: 2010 – 2014

INTER ENERGY – Intensification of interdisciplinary research and the strengthening of human resources in new power energy technologies – VSB-TUO

Principal investigator: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Responsible investigator for the Department: Prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
The Ministry of Education, Youth and Sports, Operational Program Education for Competitiveness (OP VK)
Code: CZ.1.07/2.3.00/20¬­.0075
Solution period: 2012 – 2014

IT4Innovations – National Supercomputer Centre

Responsible investigator for the Department: Doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
The Ministry of Education, Youth and Sports, Operational Program Research and Development for Innovations (OP VaVpI)
Code: CZ.1.05/1.1.00/02¬­.0070
Solution period: 2011 – 2015

Innovation of Measurement and Control Technology at FEI, VŠB-TU Ostrava

Investigator: Doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Responsible investigator for the Department: Doc. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
The Ministry of Education, Youth and Sports, Operational Program Education for Competitiveness (OP VK)
Code: CZ.1.07/2.2.00/15¬­.0113
Solution period: 2010 – 2013