Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuality

Skupina ČEZ

Operátor jaderné elektrárny

Skupina ČEZ nabízí pro studenty a absolventy VŠ s technickým zaměřením (obory elektro, strojní, jaderná fyzika) práci na klíčové pozici v jaderné elektrárně - operátor/operátorka jaderné elektrárny. Studentům a studentkám, kteří úspěšně absolvují psychodiagnostiku a splní podmínky, nabízí i možnost stipendia. Spojte svoji energii se Skupinou ČEZ!

Skupina ČEZ

Operátor sekundárního okruhu na jaderné elektrárně

Skupina ČEZ potřebuje pro stávající jaderné elektrárny vhodné kandidáty a kandidátky, kteří úspěšně absolvovali VŠ technického zaměření. Pracovat na pozici operátora/operátorky sekundárního okruhu znamená v rámci společnosti ČEZ, a.s. prestiž. Spojte svoji energii se Skupinou ČEZ!

Skupina ČEZ

Volná pracovní místa ve Skupině ČEZ

Skupina ČEZ nabízí více než 250 stabilních pracovních míst, z nichž je řada vhodných i pro čerstvé absolventy. Jejich seznam a další podrobnosti naleznete na stránce https://kdejinde.jobs.cz/volne-pozice-cez.

Skupina ČEZ

Letní univerzita ČEZ

Studentům technických vysokých škol se zájmem o energetiku nabízí Skupina ČEZ možnost zúčastnit se dvoutýdenního odborného programu s názvem Letní univerzita, na obou jaderných elektrárnách.

Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2023.

ČEPS, a.s.

Dispečerské řízení

V pondělí 5. 12. 2022 v 8:15 a 12:30 v učebně EB015 proběhnou v rámci předmětů Elektrárny a Zařízení elektráren přednášky pracovníků z ČEPS, a.s. Studenti a odborná veřejnost se např. dozví, jaké jsou systémové a podpůrné služby, jak se řídí napětí a frekvence, co musí splňovat zdroj pro připojení do přenosové soustavy a jak probíhá obnova po blackoutu.

Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit.

Skupina ČEZ

Jak se řídí jaderná elektrárna?

15. 11. 2022 od 12:30 se v Aule NA1 uskuteční přednáška zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany: Jak se „řídí“ jaderná elektrárna?

Proběhne prezentace a beseda s operátorem, pozvánka na jaderné stáže a nabídka stipendia Skupiny ČEZ.

Ing. Radek Landa

Operátor sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany

Mgr. Linda Navrátilová

Strategický nábor Skupiny ČEZ

Skupina ČEZ

Konference SUSEN

Centrum výzkumu Řež pořádá ve čtvrtek 25. října 2022 vědeckou konferenci SUSEN. Tématem tohoto, v pořadí již 7. ročníku konference, je materiálový výzkum pro jadernou energetiku.

Konference proběhne v Konferenčním centru ÚJV Řež.

Konference proběhne v češtině, účast na ní je bezplatná, ale je nutná registrace, protože kapacita sálu je omezená.

O katedře...

Ve vědecko-výzkumné oblasti je aktivita pracovníků katedry zaměřena na výzkum vlastností elektrického oblouku a na spolehlivost a rušivé vlivy v elektrických sítích a na diagnostiku elektrických strojů. Zaměstnanci katedry jsou členy českého komitétu CIRED a České společnosti pro osvětlování.

V současné době se na katedře řeší problematika technologií pro smart grids, obnovitelných zdrojů, diagnostiky, spolehlivosti energetických zařízení a elektromagnetické kompatibility. Sběr a vyhodnocování dat o výpadcích a poruchách v elektrických sítích pro potřeby spolehlivostních výpočtů.

Výuka...

Katedra zajišťuje výuku především pro studijní program Elektroenergetika na všech úrovních studia (bc., mgr., dr.). Studijní program Elektroenergetika se zaměřuje do tří oblastí: Výroba a rozvod elektřiny, Elektrické stroje a přístroje a Elektrické světlo. Katedra působí při výchově elektrotechnických odborníků v oblastech výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie nízkého i vysokého napětí, ochrany a řízení elektrizačních soustav, využití elektrické energie při vytápění a osvětlování i ekonomiky a managementu v energetice. Soustřeďuje se na rozsáhlé použití počítačů v energetice, zvláště v úlohách projektování i provozu systémů řízení elektrizačních soustav, elektrotepelných zařízení i systémů jejich diagnostiky. Význam působení Katedry elektroenergetiky roste s významem maximální efektivity při výrobě i použití elektrické energie v našem národním hospodářství.

Zkoumáme...

Pro průmyslové partnery nabízíme komplexní služby v oblasti elektroenergetiky.

  1. Měření.
  2. Diagnostika.
  3. Testování.
  4. Analýzy.
  5. Studie.