Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V učebně probíhá kompletní výuka předmětů Elektrárny a Zařízení elektráren. Dále zde probíhají laboratorní měření v předmětech Elektrické světlo a teplo, Provoz a řízení elektrizačních soustav, Elektrotepelná technika a Řízení a spolehlivost elektrizačních soustav. K tomuto účelu je učebna vybavena výukovými modely a měřícími stoly, které slouží k rozšíření výuky o názorné ukázky.

Vybavení

 1. Laboratorní stoly pro elektrotepelnou techniku.
 2. Laboratorní stoly pro elektrárny a provoz elektrizační soustavy.
 3. Ukázky materiálů z tepelné elektrárny.
 4. Generátorické soustrojí – asynchronní motor 2,2 kW (M2BA100LC4) a synchronního generátoru 230 / 400 V, 2,5 kVA (STC-2).
 5. Oddělovací transformátor – 3×400 V / 3×400 V, 50 Hz, 2 kVA
 6. Transformátor s odbočkami – 3×400 V +odbočky (-5%, –2,5%, 0%, +2,5%, +5% z Ujmen) / 3×230 V, 50 Hz, 2 kVA, Yyn0.
 7. Analyzátor kvality ENA 8000.
 8. Řídící systém UniGEN.
 9. ABB ochrany REF630 a RET630.
 10. ABB frekvenční měnič ACS355.
 11. Proměnná zátěž.
 12. Model přenosového vedení.
 13. Modely RC Didactic – 3f soustava, motor-generátor, regulace.
 14. Analyzátor funkce a účinnosti fotovoltaiky – EurotestPV – Pro Set.

Kapacita učebny

max. 42 osob

Správce laboratoře

prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.

ABB ochrany REF630 a RET630 a jednotka fázování generátoru k elektrické síti
Souprava GAMAbeta pro demonstraci vlastností ionizujícího záření a principů jaderné fyziky
Model elektrického přenosového vedení
Modely RC Didactic (3-f soustava, motor-generátor, regulace)