Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Od roku 2013 (k řešení od 2014) jsou projekty podávány v rámci Institucionálních rozvojových projektů IRP-RPP.

Projekty přijaté k řešení

2021

IRP – RPP 85/2021 – Ing. Matouš Vrzala, prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D., Ing. Michal Kotulla, Ing. Lukáš Vávra: Rozvoj laboratoří pro motivaci středoškoláků studovat elektroenergetiku

2020

IRP – RPP 124/2020 – Ing. Petr Běčák, doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Ing. Jan Šebesta: Inovace praktických úloh v oblasti světelné techniky

2019

IRP – RPP 49/2019 – Ing. Petr Bernat, Ph.D., Ing. Petr Kačor, Ph.D.: Inovace měřicí části laboratorní úlohy v laboratoři elektrických strojů

2018

IRP – RPP 210/2018 – Ing. Petr Kačor, Ph.D., Ing. Petr Bernat, Ph.D.: Inovace praktických úloh v oblasti Elektrických strojů a přístrojů

2017

IRP – RPP 190/2017 – Ing. Jan Fulneček, doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., Ing. Vojtěch Blažek: Inovace praktických úloh v oblasti Diagnostiky na elektrických zařízeních

2016

IRP – RPP 90/2016 – Ing. Petr Bos, prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. Richard Baleja: Inovace praktických úloh v oblasti světelné techniky

2015

IRP – FRVŠ 131/2015 – Ing. Jan Fulneček, doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D., Ing. Michal Ney: Nové laboratorní úlohy v užití elektrické energie

2014

IRP – FRVŠ 226/2014 – Ing. Martin Slivka, doc. Ing. Radomír Goňo, Ph.D., Ing. Martin Novák: Inovace praktických úloh ve výrobě elektrické energie

2011

1031 – Ing. Martin Marek, Ph.D., Ing. Regina Holčáková, Ing. Aleš Folvarčný: Inovace předmětu Fyzika Plazmatu

2010

136 – Doc. Dr. Ing. Veleslav Mach: Sbírka špatně řešených příkladů z teoretické elektrotechniky

2009

400 – Doc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.: Diagnostické pracoviště pro měření motorků malých a velmi malých výkonů a dovybavení zkušební haly vysokého napětí

2006

2326 – Prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc., Ing. Radomír Goňo, Ph.D.: Multimediální učební texty strukturované formy studia Elektroenergetiky

626 – Doc. Dr. Ing. Veleslav Mach: Inovace předmětu diagnostické metody a modelování

2581 – Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. Stanislav Mišák, Ing. Miroslav Kopřiva: Inovace předmětu Diagnostika na elektrických zařízeních oboru Elektroenergetika

2005

2359 – Ing. Stanislav Mišák: Model sítě pro testování číslicových ochran

2003

1780 – Dr. Ing. Veleslav Mach, Ing. Stanislav Mišák: Matematické modely pro laboratoř ochran

2002

503 – Dr. Ing. Veleslav Mach: Modelování v elektroenergetice

474 – Doc. Ing. Stanislav Rusek, CSc.: Návaznost bakalářského a magisterského studijního programu oboru Elektroenergetika

473 – Dr. Ing. Jiří Gurecký: Modernizace praktické výuky v Elektroenergetice a Projektování elektrických distribučních sítí

2001

0340 – Doc. Ing. Stanislav Rusek, CSc.: Návrh bakalářského studijního programu oboru elektroenergetika

0276 – Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Dr. Ing. Z. Medvec, Ing. J. Olšanský: Moderní ochrany ve výuce silnoproudých oborů

0354 – Dr. Ing. Veleslav Mach: Určování energie jiskry

0293 – Ing. Pavel Válek, Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.: Optimalizace režimu chodu větrné elektrárny

0339 – Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Dr. Ing. Veleslav Mach, Dr. Ing. Zdeněk Medvec: Vybavení haly vysokého napětí

2000

Ing.František Knápek: Optimalizace kabelových sítí VN s ohledem na moderní metody ovládání DTS

1999

Doc. Ing. Karel Sokanský, CSc.: Výzkum nových metod k určení zbytkové životnosti elektrických zařízení

Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.: Modifikace výukových programů pro tělesně postižené studenty

Dr. Ing. Veleslav Mach: Generátor proudového impulzu

1998

Dr. Ing. Veleslav Mach: Testování přepěťových ochran

1997

Doc. Ing. Karel Sokanský, CSc.: Výukové středisko technické diagnostiky