Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V učebně probíhají laboratorní cvičení v předmětech Přenos a rozvod elektrické energie, Provoz a řízení elektrizačních soustav, Elektroenergetika II, Energetické rušení, Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí. K tomuto účelu je učebna vybavena výukovými modely a měřícími stoly, které slouží k rozšíření výuky o názorné ukázky.

Vybavení

  • Jednofázový model dlouhého vedení zvn,
  • Model úbytku napětí na vedení nn,
  • Model měření proudu ve středním vodiči při nelineární třífázové zátěži,
  • Model Jakubova žebříku,
  • Mendocino motor,
  • Stejnosměrný napájecí zdroj 110 V DC, 6 A,
  • Autotransformátory 0–250 V, 6A.

Kapacita

10 studentů

Správce laboratoře

Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.

Model úbytku napětí na vedení nn
Přístroje pro měření a řízení spotřeby el. energie
Model krátkého vedení nízkého napětí
Model střídavého dlouhého vedení velmi vysokého napětí