Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ČEZ Distribuce, a.s.

 1. spolehlivostně orientovaná údržba.
 2. vliv obnovitelných zdrojů na distribuční síť.
 3. aplikace multikriteriální analýzy v elektrizační síti.
 4. vliv parametrů elektrické sítě na provoz HDO.
 5. stanovení frekvenčních charakteristik napájecích sítí.
 6. vývoj systému spolehlivosti a sledování poruchovosti prvku elektrického zařízení vn a nn.
 7. výpočet spolehlivosti prvků elektroenergetické soustavy.
 8. výzkum ocenění nedodané el. energie z hlediska spolehlivosti prvků distribuční rozvodné soustavy.

ČEPS, a.s.

 1. studie aplikovatelnosti systému RCM pro potřeby údržby zařízení přenosové soustavy.
 2. studie posouzení dopadů změny napěťové hladiny v terciárech síťových transformátorů.

JE Dukovany

 1. signalizace vzniku a hašení požáru v rozvaděčích.

EGC- EnerGoConsult ČB s.r.o.

 1. vyhodnocování poruch zařízení distribuční sítě a výpadků dodávky elektrické energie.

Elektrárna Dětmarovice

 1. vibrační diagnostika elektrických strojů točivých.

Energetika Vítkovice, a.s.

 1. spolehlivostní výpočet napájení FNsP Ostrava – Poruba.

VÍTKOVICE, a.s.

 1. optimalizace energetického režimu EOP.
 2. diagnostická měření elektrických parametrů EOP.

ČKD Praha

 1. diagnostika EOP č.4 – závod Slévárny.

Železárny Podbrezová

 1. diagnostická měření na EOP.
 2. měření VH a frekvenčních charakteristik napájecí sítě.

AUTEL, s.r.o.

 1. sledování statických a dynamických přepěťových stavů.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

 1. studie návrhu EOP a způsob jejího provozování.

SIEMENS – KWU Erlangen, Německo

 1. simulace, modelování.

AL INVEST Břidličná, a.s.

 1. monitorování parametrů kvality.

Západoslovenská energetika, a.s.

 1. spolupráce v oblasti spolehlivosti distribučních sítí.

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

 1. výpočty zkratových poměrů.

Veolia Česká republika, a.s.

 1. měření charakteristik sítě.