Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka ve cvičení předmětu Elektrické přístroje je rozdělena na lehkou a těžkou laboratoř. V lehké laboratoři probíhá zejména početní cvičení a také měření laboratorních úloh přechodných jevů při zapínání a vypínání elektrických obvodů, silových účinků elektrického proudu a dále měření oteplení vybraných typů elektrických přístrojů. Těžká laboratoř slouží pro ukázky a měření zkratových účinků elektrického proudu a výbojů za sníženého tlaku vzduchu.

Vybavení

zdroje napětí a proudu (DC – 40V/40A, AC – 5V/1500A), digitální osciloskopy (Lecroy WaveJet 300A), Impulzní zkratový generátor 600V/1500A. Klimatická komora Voetsch (teploty: –40÷120°C, vlhkost: 0÷99%). Většina měřících přípravků je realizována intuitivně pomocí měřících karet NiDAQ a software LabView. Součástí výukových laboratoří je rovněž počítačová učebna, kde se provádí simulace zkoumaných jevů pomocí numerických metod a pracuje s moderními CAD a FEM systémy (SolidWorks, Ansys Maxwell, ATP-EMTP).

Kapacita

cca 15 studentů

Správce laboratoře

Ing. Petr Kačor, Ph.D.

Zařízení pro měření průrazného napětí ve vzduchu (doutnavý výboj)
Klimatická komora Voetsch (teploty: –40÷120 °C, vlhkost: 0÷99 %)