Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra elektroenergetiky zajišťuje výuku v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Elektroenergetika. Navazující magisterské studium se dělí na tři zaměření: Výroba a rozvod elektřiny, Elektrické stroje a přístroje a Elektrické světlo. Vychovává elektroinženýry se znalostí silnoproudé elektrotechniky, schopné se adaptovat na řešení odborných problémů v různých oblastech elektrotechniky a se speciálními znalostmi, které mohou využít při řešení problémů v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Absolvent programu získá během studia nezbytné znalosti v předmětech všeobecného základu elektrotechnických oborů a v základních a speciálních předmětech z oblasti výroby elektrické energie, přenosu a distribuce elektrické energie, z oblasti užití elektrické energie a z oblasti elektrických strojů a přístrojů.