Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny na aktuální problémy v oblasti výroby, distribuce, akumulace a spotřeby elektrické energie, které řeší jednotlivé Odborné skupiny.

Na Katedře elektroenergetiky je řešena tato odborná problematika:

 • Rozvoj spolehlivostních metod v elektroener­getice. Sběr dat o výpadcích a poruchách v elektrických sítích ČR a SR pro potřeby vyhodnocování prvkové spolehlivosti a spolehlivostních výpočtů sítí.
 • Výzkum vlivu výpadků v dodávce elektrické energie na ocenění nedodané energie.
 • Optimalizace chodu distribučních sítí z hlediska ztrát a spolehlivosti dodávky elektrické energie.
 • Zavádění spolehlivostně orientované údržby v energetice.
 • Výzkum metod multikriteriální analýzy.
 • Optimalizace elektrického nepřímého odporového ohřevu a měření odporu krátké cesty elektrických obloukových pecí.
 • Měření světelně technických parametrů na komunikacích a ve vnitřních prostorách, optimalizace osvětlovacích soustav a rušivé světlo.
 • Výzkum netradičních zdrojů elektrické energie – větrné a fotovoltaické elektrárny, palivové články.
 • Výzkum diagnostických metod a identifikace elektrického oblouku v elektrických sítích.
 • Termovizní měření.
 • Elektromagnetická kompatibilita – měření a eliminace rušivých vlivů v elektrických sítích.
 • Modelování elektromagnetických přechodných dějů.
 • Diagnostika elektrických strojů a přístrojů, měření magnetických polí a modelování a výpočty elektromagnetických a tepelných polí pomocí MKP.
 • Zjišťování magnetických vlastností materiálů používaných ve stavbě elektrických strojů a přístrojů. Výpočty statických a časově proměnných polí se zaměřením na elektromagnetické a tepelné pochody.