Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Část ZVN.

V laboratoři L01 (ZVN) probíhá praktická část výuky Techniky vysokého napětí, probíhá zde měření v rámci bakalářských a diplomových prací nebo testování v rámci spolupráce s průmyslovými podniky.

Část Světlo.

Ve světelně-technické laboratoři je možné provádět komplexní měření parametrů světelných zdrojů a svítidel. Jedná se jak o elektrická měření, teplotní měření, tak měření světelně technická. Studenti mohou zjišťovat spektrální vlastnosti světelných zdrojů, vyzařovací charakteristiky svítidel a světelné toky svítidel a světelných zdrojů. Studenti se ve světelně-technické laboratoři seznámí jak s laboratorními měřeními, které využívají výrobci světelné techniky (klasické osvětlení, automobilové světlomety, speciální aplikace…), tak s provozními měřeními, která se používají v rámci ověřování parametrů již realizovaných osvětlovacích soustav.

Vybavení

Část ZVN

  1. generátor SGSA 700/35 (impulz 1,2 / 50 µs) s rozšířením o generátor proudového ipmulzu (8 / 20 µs)

Část Světlo

  1. Goniofotometr – OL Series 700-MP Motion Control Systém
  2. Goniofotometr – manuální
  3. Spektrofotometry – JETI specbos 1211, AvaSpec-2048, EVERFINE
  4. Luxmetry – RadioLux 111, PU, Mavolux, vlastní vývoj, …
  5. Jasový analyzátor – LMK Canon EOS 550D
  6. Jasoměr – Minolta

Kapacita

Měření možno sledovat z ochozu, prostor pro cca 20 osob.

Správce laboratoře

doc. Dr. Ing. Veleslav Mach

 Snímání elektrického oblouku rychlokamerou
Měření částečných výbojů
Přeskok na řetězci izolátorů při spínacím impulzu
Výuková rozvodna 35/22 kV pro demonstraci reálného provozu všech jejích komponent (transformátor vn/nn, dvojitý systém přípojnic, kobkové vývody, měřicí, spínací a ochranné přístroje), včetně blokovacího systému rozvodny