Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský studijní program – Elektroenergetika (B0713A060005)

Absolventi bakalářského programu Elektroenergetika jsou schopni řešit provozní a technické problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Uplatnění najdou v průmyslu při řešení otázek elektrických pohonů, elektrotepelných zařízení, elektrického osvětlení vnitřních i venkovních prostorů, dále v technických a provozních útvarech elektráren a rozvodných a distribučních podniků, útvarech přípravy a provozu elektrizační soustavy a také v technických, montážních a provozních útvarech průmyslových závodů.

Magisterský studijní program – Elektroenergetika (N0713A060003)

Absolventi navazujícího magisterského programu Elektroenergetika jsou schopni řešit provozní a technické problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Uplatnění absolventa je ve vedoucích a řídicích funkcích ve fázi montáže, uvádění do provozu, údržby a provozování elektrických zařízení, v technických, projekčních, investičních a provozních útvarech elektráren a rozvodných a distribučních podniků, energetických dispečincích, útvarech přípravy a provozu elektrizační soustavy, v technických, projekčních, investičních, montážních a provozních útvarech průmyslových závodů. Další uplatnění absolventa je v oblasti užití elektrické energie v průmyslu při řešení otázek elektrických pohonů, elektrotepelných zařízení, elektrického osvětlení vnitřních i venkovních prostorů, dále ve zkušebnách, v technické kontrole a ve vývojových a výzkumných ústavech.

Doktorský studijní program – Elektroenergetika (P0713D060003)

Absolventi doktorského studijního programu se uplatní především jako vědečtí pracovníci, případně manažeři ve výzkumu, vývoji či marketingu. Jsou schopni vědecky pracovat samostatně i ve vědeckém týmu. Absolventi jsou rovněž připravováni pro pedagogickou a vědeckou činnost na vysoké škole. Absolventi umí řešit provozní a technické problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Uplatnění absolventa je ve vedoucích a řídicích funkcích ve fázi montáže, uvádění do provozu, údržby a provozování elektrických zařízení, v technických, projekčních, investičních a provozních útvarech elektráren a rozvodných a distribučních podniků, energetických dispečincích, útvarech přípravy a provozu elektrizační soustavy, v technických, projekčních, investičních, montážních a provozních útvarech průmyslových závodů, v oblasti užití elektrické energie v průmyslu při řešení otázek elektrických pohonů, elektrotepelných zařízení, elektrického osvětlení vnitřních i venkovních prostorů, dále ve zkušebnách a v technické kontrole.