Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci

Hlavní řešitel: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., VŠB – TUO
kód: VI2VS/571
Doba řešení: 2017 – 2019