Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • analyzátor funkce a účinnosti fotovoltaiky – EurotestPV – Pro Set,
 • difuzní olejová vývěva – 110 l/s, 0,1 – 0,001 Pa,
 • přenosný DC zdroj Haefely Hipotronics 840PL – DC 40kV, 10mA,
 • řídicí a monitorovací systém – 800×A, včetně elektrické stanice vn,
 • Tester baterií – FLUKE BT521,
 • termovizní souprava Flir T420,
 • rychlokamera Redlake MotionPro X-3,
 • souprava pro testování vysokonapěťových izolací, detektor částečných výbojů HVA45TD,
 • koronová kamera Uvirco CoroCAM 6D
 • zkušební větrná elektrárna 12 kVA,
 • zkušební fotovoltaická elektrárna 3 kW,
 • síťové analyzátory kvality elektrické energie ENA8000, BK550, BK500,
 • frekvenční analyzátor Hewlett – Packard,
 • systém pro monitorování a měření elektrických veličin v trojfázových soustavách nn, vn a vvn,
 • měřicí aparatura M1T380 pro měření extrémně malých odporů, proudů a napětí (řádu 10–6),
 • monitory distribučních sítí nn a vn,
 • 2-kanálový digitální paměťový osciloskop COR 5501 fy Kikusuji, 20 MS/s/kanál, délka paměti 4 kb/kanál,
 • 4-kanálový digitální paměťový osciloskop LeCroy 9314CL, 100 MS/s/kanál, délka paměti 1 Mb/kanál,
 • 8-kanálový digitální osciloskop Yokogawa DL708E, 100 kS/s/kanál, délka paměti 2 Mword/kanál,
 • zkušební vn trafo 125 kV, 110 kVA,
 • proudové trafo TSC 3×16 V, 3 kA,
 • generátor rušení BEST 96 (surge, burst),
 • ultrazvukový mikrofon SPM,
 • generátor atmosférického impulzu napětí SGSA 700 – 35, Haefely,
 • měřicí systém TR-AS 25–8,
 • software: DNCalc, E-vlivy, Spoleh, Kasian, Daisy, MODES, ANSYS a ATP,
 • elektrolyzér,
 • dynamometrická pracoviště s komutátorovými, asynchronními a stejnosměrnými dynamometry 0,18 – 50 Nm,
 • laboratoř měření magnetických vlastností materiálů,
 • laboratoř pro výpočty MKP,
 • SVA – II multifunkční přístroj k měření signálů HDO a síťových true RMS hodnot,
 • Voltcraft K204 dataloger, 4 x rychlý termočlánek NiCr –65 až 400 °C, 2 x základní termočlánek, 1 x vlhkoměr Voltcraft DL-100T.