Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

EFFICoil – Flexibilní výrobní a testovací postupy pro vysoce výkonné cívky

Zodpovědný řešitel za katedru: Ing. Petr Kačor, Ph.D.
OP PIK, Spolupráce-klastry III., CORNET 22 – Collective Research Networking
www.cornet-era.net CZ.01.1.02/0.0/0­.0/16_079/0008848 Doba řešení: 2018 – 2020

SELF – Sequential electromagnetic forming – strategy for highly flexible production of large sheet metal parts

Zodpovědný řešitel za katedru: Ing. Petr Kačor, Ph.D.
CORNET 20 – Collective Research Networking
www.cornet-era.net
Národní energetický klastr, Doplňková činnost (HS 4501614, smlouva číslo: S073/16–450–01)
Doba řešení: 2016 – 2018

Snižování energetické náročnosti malých obnovitelných zdrojů elektrické energie

Hlavní řešitel: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., VŠB – TUO
ČEZ Prodej, s.r.o.
Projekt „Zelená energie“ Skupiny ČEZ
Doba řešení: 2010

Osvětová činnost v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie pro napájení svítidel veřejného osvětlení

Hlavní řešitel: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., VŠB – TUO
ČEZ Prodej, s.r.o.
Projekt „Zelená energie“ Skupiny ČEZ
Doba řešení: 2009

Stanovení kriterií na spolehlivost programovatelných systémů měřicích, řídících a bezpečnostních zařízení a na samočinnou kontrolu spolehlivosti ovládacích prvků

Zodpovědný řešitel za katedru: doc. Ing. Karel Chmelík
ČBÚ – Český báňský úřad
kód: 54–07
Doba řešení: 2007 – 2009

Výzkum emisí světelného rušení vyvolaného veřejným osvětlením za účelem jeho omezení v dopravě měst a obcí

Hlavní řešitel: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., VŠB – TUO
Ministerstvo pro místní rozvoj, program „Dopravní obslužnost a technologie“
kód: WB-23–05
Doba řešení: 2005 – 2006

CPIT – Centrum pokročilých inovačních technologií, divize Centrum technologií energetiky

Zodpovědný řešitel za katedru: prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.