Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vedoucí katedry: prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Sekretariát: Bc. Žaneta Vylegalová

Katedra zajišťuje výuku některých odborných předmětů pro studijní program Elektrotechnika, hlavně však pro obor Elektroenergetika. Specializacemi oboru Elektroenergetika jsou zaměření přenos a distribuce elektrické energie, výroba elektrické energie a elektrické stroje a přístroje. Katedra působí při výchově elektrotechnických odborníků v oblastech výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie nízkého i vysokého napětí, ochrany a řízení elektrizačních soustav, využití elektrické energie při vytápění a osvětlování i ekonomiky a managementu v energetice. Soustřeďuje se na rozsáhlé použití počítačů v energetice, zvláště v úlohách projektování i provozu systémů řízení elektrizačních soustav, elektrotepelných zařízení i systémů jejich diagnostiky. Význam působení katedry elektroenergetiky roste s významem maximální efektivity při výrobě i použití elektrické energie v našem národním hospodářství.

Ve vědecko-výzkumné oblasti je aktivita pracovníků katedry zaměřena na výzkum vlastností elektrického oblouku a na spolehlivost a rušivé vlivy v elektrických sítích a na diagnostiku elektrických strojů. Zaměstnanci katedry jsou členy českého komitétu CIRED a České společnosti pro osvětlování.

V současné době se na katedře řeší problematika technologií pro smart grids, obnovitelných zdrojů, diagnostiky, spolehlivosti energetických zařízení a elektromagnetické kompatibility. Sběr a vyhodnocování dat o výpadcích a poruchách v elektrických sítích pro potřeby spolehlivostních výpočtů.