Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Každý student si volí předměty studijního programu KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (KIT). Povinné předměty jsou dané. Předměty označené jako povinně volitelné typu A jsou rozděleny do tří bloků, které odpovídají zaměření. Volbu zaměření, prosím pečlivě zvažte, předměty v něm obsažené se vážou ke Státní závěrečné zkoušce.

Stručné informace o zaměření:  

  • Komunikační sítě (zaměření pokrývá témata, jako jsou správa a konfigurace počítačových sítí, bezpečnost komunikací, ochrana dat, kvalita služeb a virtualizace)
  • Mobilní a rádiové komunikace (zaměření pokrývá témata jako je vývoj mobilních aplikací, rádiové sítě, mobilní sítě 5G a 6G či Internet věcí)
  • Optické komunikace a senzory (zaměření pokrývá témata jako je komunikace světlem pomocí optických vláken i bezvláknově s využitím technologie VLC, projektování optických sítí, měření na optických trasách, senzory v Průmyslu 4.0 a biomedicíně)

To, že si zvolíte zaměření a tedy i skupinu odpovídajících předmětů, nevylučuje možnost zapsání předmětů z jiných zaměření jako volitelný předmět.

Do 60 kreditů si můžete dobrat předměty z nabídky doporučených předmětů pro dané zaměření nebo z nabídky bloku volitelných předmětů.

Zaměření se bude otevírat, jen pokud bude zájem studentů větší než 10 osob pro bakalářský program a 5 osob pro magisterský program. Potvrzení o zvoleném zaměření očekávejte mailem ve druhé polovině srpna. Pokud Vámi zvolené zaměření nebude otevřeno, bude s Vámi komunikovat Ing. Chmelíková ve věci změny zvolených předmětů.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat na email: zdenka.chmelikova@vsb.cz

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium