Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hybridní optické sítě se zapojenými vláknově optickými zesilovači v trase
Kód
490R1/2013
Předmět výzkumu
Tento projekt navazuje na řešené projekty "Implementace pasivní optické sítě do výuky komunikačních technologií" a "Multimediální služby v současných optických přístupových sítích a optických přístupových sítích nové generace". Přenosová vzdálenost PON sítí je silně omezena útlumovou bilancí každé topologie, která se buduje nebo byla budována. Ztráty, které vznikají větvením sítě se kompenzují optickými zesilovači pracujícími v pásmu O(1260-1360nm), C(1530-1565nm) nebo L(1565-1625nm) v závislosti na typu technologie PON. V současnosti se nejčastěji v PON sítích používají zesilovače založené na erbiu, tzv.EDFA. Neméně zajímavými zesilovači může pak být využití i polovodičových zesilováčů SOA, popř.RSOA. Našim cílem je studium nové architektury hybridních optických přístupových sítí s ohledem na typ použitého zesilovače zapojeného v optické trase. Výzkum a zapojení hybridních optických sítí bude simulováno pomocí softwarové aplikace Optiwave OptiSystem a poté experimentálním měřením ověřeno v laboratoři. Nedílnou součástí řešeného projektu bude nasazení hybridních typů optických sítí v rámci edukačního procesu na Katedře telekomunikační techniky.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
CESNET
Kategorie
Obecná forma
Typ
CESNET
Řešitel
Zpět na seznam