Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj fotonických služeb v sítích NGA s ohledem na nové trendy v oblasti vyhodnocování jejich kvalitativních parametrů
Kód
614R1/2017
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt má vazbu na již předešlé projekty. V rámci tohoto projektu se budeme hlouběji zabývat problematikou nasazení moderních multimediálních služeb (Triple play) v sítích nové generace NGA/NGN pro koncové zákazníky při zachování kvality služeb. K tomu, aby se daly tyto služby věrohodně otestovat slouží několik metodik měření např. RFC2544, ITU-T156sam a nově i RFC6349. Tyto metodiky pak testují síť na několika vrstvách architektury RM OSI/ISO, TCP/IP. Během projektu vybudujeme komplexní měřící polygon, který se bude skládat s xPON a xDSL systémů. Tento polygon bude mít široké možnosti variability testovaných topologií. Kromě toho budou ještě do daných topologií vkládány různé typy zesilovačů SOA, EDFA s cílem prodloužení měřených tras. Zde poté dojde k nasazení real-time multimediálních služeb, které jsou závislé na profilech kvality služeb a kvalitativních parametrech sítí. Nedílnou součástí řešeného projektu bude vytvoření studijních materiálů implantovaných do edukačního procesu na Katedře telekomunikační techniky.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
CESNET
Kategorie
Obecná forma
Typ
CESNET
Řešitel
Zpět na seznam