Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra fyziky zajišťuje výuku i výzkum v oblasti fyziky a souvisejících disciplín. Katedra fyziky garantuje předměty v akreditovaném studijním oboru APLIKOVANÁ FYZIKA,
významnou měrou se taky podílí na vyúce oboru NANOTECHNOLOGIE.

Zajišťuje také výuku fyziky a navazujících předmětů na šesti technických fakultách:

Obsahem kurzů fyziky jsou standardní partie, které patří k fundamentální fyzikální výbavě absolventů technických vysokých škol. Fyzikální kurzy jsou podle požadavků jednotlivých fakult buď jednosemestrální, nebo dvousemestrální a kombinují zpravidla přednášky s teoretickými a praktickými cvičeními.

Speciální kurzy jsou přednášeny i ve vyšších ročnících bakalářského studia, resp. ve studiu magisterském nebo doktorském. Katedra zajišťuje také výuku fyziky v anglickém jazyce, např. pro studenty v rámci programu Erasmus, a přípravné kurzy z fyziky pro studenty, kteří nastupují do prvních ročníků..