Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabídka středním školám

 • Nabídka přednášek a laboratorních úloh pro sš studenty zde

Nabídka firmám

Fyzikálně – technické vlastnosti materiálů

 • měření deformací pevnolátkových vzorků a strojních součástí při změnách teploty metodami holografické interferometrie
 • měření parametrů optických materiálů
 • měření fyzikálních vlastností hornin
 • měření konstant určujících „řezatelnost“ materiálů vodním a abrazivním vodním paprskem, výpočet a měření kvantitativních a kvalitativních parametrů řezu

Fyzikálně – inženýrská činnost

 • magnetická defektoskopická měření a konstrukce defektoskopů ocelových lan a drátů na bázi rozptylových magnetických polí
 • základní optická měření prvků, soustav, světelných zdrojů a detektorů
 • konstrukce senzorů teploty a tlaků pro extrémní podmínky na bázi vláknových světlovodů
 • záznam a diagnostika obrazu, digitální zpracování a vyhodnocování interferogramů, specklová interferometrie orientovaná na vyhodnocování přenosových parametrů mnohovidových vláknových světlovodů, vyhodnocování konkrétních vlastností optických zdrojů
 • měření vibračních polí technických součástek
 • žíhání vzorků v definovaném teplotním poli (zpracování v reálném čase)
 • řezání materiálů vodním a abrazivním vodním paprskem z polotovaru, maximální rozměry polotovaru jsou 2000x1000x100 mm (x ´ y ´ z), maximální hmotnost jednoho kusu z důvodu manipulace omezena na cca 200 kg

Poradenská a posuzovatelská činnost

 • z fyziky
 • z aplikování fyziky
 • posouzení vhodnosti aplikace vodního nebo abrazivního vodního paprsku pro řešení daného technologického problému
 • návrh technologických celků s vodním nebo abrazivním vodním paprskem pro speciální nebo vědeckovýzkumné účely včetně testování klíčových parametrů zařízení

Technický servis

 • návrh prototypů elektronických zařízení
 • návrh prototypů jemnomechanických zařízení
 • zhotovení jemných křížových posunů včetně chemické povrchové úpravy
 • servisní mechanické a jemnoelektrické práce
 • návrh speciálních komponent pro zařízení generující vodní a abrazivní vodní paprsek a zajištění jejich výroby
 • servis laboratorní techniky
 • návrh technologických celků s vodním nebo abrazivním vodním paprskem pro speciální nebo vědeckovýzkumné účely včetně testování klíčových parametrů zařízení