Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Měřicí postupy:

Vzorky připravené v mokré části laboratoře (J165) jsou studovány pomocí optických metod měření vlnitosti a drsnosti. Pomocí fotografie a mikroskopického sledování povrchu nebo abrazivních zrn jsou na základě dosavadních ověřených teoretických postupů stanovovány kvantitativní a kvalitativní účinky kapalinových paprsků na materiál.

Přístrojové vybavení:

 • Měřič vodivosti a PH Eutech Instruments CyberScan PC6000
 • Oxymetr Eutech Instruments CyberScan DO1500
 • Speciální zařízení pro analýzu stěn vzorků na bázi fotoaparátu NIKON D300
 • Speciální zařízení pro měření drsnosti a vlnitosti malých vzorků na bázi laserové diody s detektorem (návrh a výroba KPVP, FVT v Prešove, TU Košice)
 • Speciální zařízení pro měření drsnosti a vlnitosti velkých vzorků na bázi laserové diody s detektorem (návrh a výroba KPVP, FVT v Prešove, TU Košice)
 • Mikroskopová sestava na bázi mikroskopu NOVEX Holland s digitální kamerou
 • Měřič magnetického pole F.W.Bell Gauss/Teslameter 5080
 • Digitální váha OHAUS ARC120 do hmotnosti 3kg

Zkoumané materiály:

Veškeré materiály v pevné fázi podrobené působení kapalinového paprsku v mokré části laboratoře (J165).

Zkoumané vlastnosti materiálů:

  • Zobrazení abrazivních zrn zachycených v povrchu materiálu.
  • Zobrazení striací na povrchu materiálu a určení jejich charakteristik ve vztahu k vlastnostem materiálu, jeho teplotnímu stavu a parametrům paprsku
  • Měření drsnosti a vlnitosti povrchu materiálu opracovaného kapalinovým paprskem.
  • Výpočty parametrů paprsku podle typu materiálu, zpracování naměřených dat.
  • Vodivost a pH kapalin, množství kyslíku v kapalinách a magnetické projevy materiálů po obrábění.