Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příprava vzorků:

Intenzivní působení vodního nebo abrazivního vodního paprsku obrábí zkoumaný materiál, a to řezem, soustružením, frézováním, broušením či leštěním. Studován je vliv parametrů materiálu a paprsku na mechanizmus porušování materiálu a tím i na kvantitu a kvalitu obrábění.

Přístrojové vybavení:

 • Vysokotlaké čerpadlo PTV 19/60 na bázi Flow HSQ 5X; tlak do 415 MPa, průtok do 1,9 l/min
 • Řezací X-Y CNC stůl WJ1020-1Z-EKO s příslušenstvím
 • Speciální tlaková komora s manipulačním zařízením pro posuv vzorku (přetlak do 4 MPa)
 • Čerpadlo Kärcher 390 pro zajištění potřebného tlaku v tlakové komoře s příslušenstvím (tlak do 10 MPa, průtok do 6,5 l/min) s příslušenstvím
 • Čerpadlo Kränzle 3270 (tlak 10 až 25 MPa, průtok do 13 l/min)
 • Čerpadlo URACA RF708E/500 (tlak do 50 MPa, průtok do 50 l/min)
 • Sítovačka Retsch AS200 pro přípravu a analýzu vzorků abraziva
 • Zařízení pro úpravu vzorku s horizontální osou rotace (návrh a výroba PTS Solnař)
 • Zařízení pro soustružení vzorku (návrh a výroba KPVP, FVT v Prešove, TU Košice)
 • Zařízení pro rotaci vzorku kolem svislé osy (návrh a výroba KPVP, FVT v Prešove, TU Košice)
 • Snímač tlaku a teploty kapaliny Kistler 4067A5000A2 se zesilovačem 4618A2
 • Snímač síly Kistler 9301B se zesilovačem 5039A112
 • Trojosý snímač řezných sil abrazivního kapalinového paprsku vlastního návrhu a výroby osazený kovovými a polovodičovými tenzometry s můstkovým zesilovačem Dewetron DAQP-BRIDGE-B
 • Kalové čerpadlo Royal Einhell SP760
 • Teploměr Greisinger GTH 175/Pt-K
 • PC s měřicí kartou NI PCI-6251 M series DAQ

Zkoumané materiály:

Veškeré materiály v pevné fázi, ale zejména oceli, betony, horniny, skla a keramiky.

Zkoumané vlastnosti materiálů:

 • způsob porušení materiálu v závislosti na jeho struktuře a vlastnostech při působení kapalinového paprsku
 • způsob porušení materiálu v závislosti na typu paprsku a teplotním stavu materiálu
 • vliv technologických parametrů na způsob porušení materiálu a tím kvantitativní a kvalitativní parametry jeho obrábění
 • vliv technologických a materiálových parametrů na silové a vibrační projevy paprsku

Vývoj nových zařízení:

 • vývoj zařízení pro modulaci kapalinového paprsku
 • vývoj zařízení pro měření vybraných parametrů paprsku (silový projev, rychlost toku)
 • vývoj nových směšovacích způsobů a zvyšování účinnosti směšování abraziva
 • vývoj zařízení pro nové a netradiční aplikace kapalinových paprsků