Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra fyziky má na naší univerzitě více než stodvacetiletou historii. Výuka fyziky byla zahájena na tehdejší Báňské akademii v Příbrami v roce 1895 v rámci Stolice matematiky a fyziky pod vedením prof. J. Theurera. V roce 1919 bylo vysoké učení přejmenováno na Vysokou školu báňskou v Příbrami a Stolice fyziky se osamostatnila. Její činnost byla ukončena začátkem druhé světové války. Po válce byla dekretem prezidenta republiky škola přestěhována do Ostravy pod novým názvem Vysoká škola báňská v Ostravě, kde byla fyzika zajišťována a vyučována v rámci Ústavu fyzikálního pod vedením prof. V. Šebesty. V roce 1955 byl tento ústav přejmenován na Katedru fyziky, která existovala až do roku 1999.

Ve vedení katedry se vystřídala celá řada fyziků: doc. F. Cabicar, prof. M. Bajer, doc. I. Novotný, doc. A. Fojtek a prof. V. Mádr. Od roku 1999 byla Katedra fyziky přejmenována na Institut fyziky a v roce 2004 vystřídal prof. Mádra ve vedení doc. J. Luňáček.

V letech 2015–2017 prošla jak Hornicko-geologická fakulta, jejíž součástí Katedra fyziky (Institut fyziky) byla, tak Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), významnými změnami. Od ledna 2016 se Katedra fyziky stala celoškolským pracovištěm a v roce 2018 byla převedena na Fakultu elektrotechniky a informatiky. Funkci vedoucího Katedry fyziky vykonává dosud prof. J. Luňáček.