Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra fyziky zajišťuje výuku základních a pokročilých kurzů fyziky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na pěti fakultách VŠB – TUO: HGF, FMMI, FAST, FBI, FEI, FS a dále v oboru Aplikovaná fyzika a  Aplikované vědy a technologie.

Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena do několika oblastí: optická diagnostika a spektroskopie, magnetismus pevných látek a kapalin, aplikovaná jaderná fyzika, speciální materiály a technologie.

Katedra je zapojena do mezinárodních a národních projektů, spolupracuje s domácími i zahraničními univerzitami, ústavy a firmami.