Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odborné zaměření: Magnetické vlastnosti materiálů

Domácí spolupráce

 • Ústav fyziky materiálů Akademie Věd České Republiky, v.v.i. (Dr. Jirásková, Dr. Buršík)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (prof. Janoš)
 • Západočeská univerzita v Plzni (Dr. Siddheswaran)
 • Centrum nanotechnologií VŠB-TU Ostrava (prof. Seidlerová)
 • Biologické centrum AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích (prof. Šafařík)

Zahraniční spolupráce

 • Slezská univerzita v Katovicích (doc. Chrobak)
 • Fyzikální ústav Slovenské akademie věd (Dr. Janičkovič, Dr. Švec)
 • Ural Federal University v Jekatěrinburgu (prof. Tsepelev)

Aplikační sféra

 • firma Continental
 • firma Synthesia, a.s.
 • Alliance Laundry CE s.r.o

Odborné zaměření: Aplikovaná jaderná fyzika

Domácí spolupráce

 • Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Praha (doc. Štekl)
 • Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK (prof. Kvasil)

Zahraniční spolupráce

 • Politechnika Grenoble, Francie (doc. Thiamova, Dr. Simpson)
 • SÚJV Dubna, Ruská federace (Dr. Hons)

Odborné zaměření: Optická diagnostika

Domácí spolupráce

 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno (Ing. Sobota)

Zahraniční spolupráce

 • Vratislavská polytechnika (skupina prof. Urbanczyka)
 • Univerzita Marie Curie-Sklodowské v Lublinu (Dr. Mergo)
 • Varšavská vojenská polytechnika (Dr. Swiderski)

Aplikační sféra

 • Varroc Lighting Systems, s.r.o.
 • Meopta - optika, s.r.o

Odborné zaměření:

Progresivní technologie porušování materiálů

Spolupráce s akademickými pracovišti

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (prof. Spadło, Dr. Młynarczik, Ing. Bańkowski)
 • Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove – TU Košice (doc. Ružbarský, Dr. Krenický)
 • Politecnico di Milano (prof. Annoni, prof. Monno)

Aplikační sféra

 • firma PTV spol.s.r.o., Hostivice
 • firma NET spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem
 • PWR Composite s.r.o., Ostrava
 • firma Kámen Ostroměř s.r.o.
 • WatAJet S.r.l. Besnate (Italy)
 • Watting, s.r.o., Prešov
 • DRC s.r.o., Prešov