Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědecko-výzkumná činnost členů katedry se v současnosti soustředí do čtyř specializací: aplikovaná jaderná fyzika, progresivní technologie porušování materiálů, optická diagnostika a magnetické vlastnosti materiálů, které korespondují s aktuálním personálním a experimentálním vybavením Katedry fyziky. Členové katedry jsou rovněž aktivními řešiteli a navrhovateli vědecko-výzkumných a pedagogických projektů a zapojují se také do projektů, které jsou vedené na jiných pracovištích.

Významnou aktivitou katedry je také popularizační činnost, zahrnující celou řadu aktivit, zaměřených zejména na spolupráci se středními školami nebo na propagaci studia fyziky na VŠB-TUO v našem regionu, jako je např. zajištění přednášek, seminářů a exkurzí nebo vedení SOČ. Někteří členové katedry jsou aktivními členy ostravské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF).

Odborné specializace: