Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř interferometrie

lab_interfe_vel

Laboratoř vláknové optiky:

lab_vo_vel

Výzkumné oblasti:

Plazmonika

 • Povrchová plazmonová rezonance (SPR)
 • SPR senzory s fázovou detekcí (metoda spektrální interferometrie, Kretschmannovo uspořádání)
 • Vláknové SPR senzory

Optické vláknové senzory

 • Vláknové senzory teploty
 • Vláknové senzory posunutí

Optické senzory

 • Senzory posunutí

Disperzní charakterizace optických vláken

 • Chromatická disperze (metoda spektrální interferometrie, Machův-Zehnderův interferometr)
 • Disperze fázového a skupinového dvojlomu (metoda spektrální interferometrie, Michelsonův interferometr)
 • Mezividová disperze (metoda spektrální interferometrie, Michelsonův interferometr)

Disperzní charakterizace optických materiálů

 • Skupinová disperze (metoda spektrální interferometrie, Michelsonův interferometr)
 • Disperze skupinového dvojlomu (metoda spektrální interferometrie, Michelsonův interferometr)
 • Bezkontaktní měření tlouštěk (metoda spektrální interferometrie, Michelsonův interferometr)

Optická chrakterizace tenkých vrstev

 • Reflektometrie (metoda spektrální polarometrie)
 • Nelineární fázová funkce (metoda spektrální interferometrie)

Účast na řešení projektů:

 • Projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0040 „RMTVC – Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“ http://www.rmtvc.cz/
 • Projekt CZ.1.07/2.3.00/45.0021 „Zlepši si techniku“ http://www.zlepsisitechniku.cz/
 • Projekt MŠMT, Kontakt MEB051023 – „Nelineární vysoce dvojlomná fotonická krystalová vlákna“
 • Projekt GAČR P102/11/0675 - „Speciální optická vlákna pro zdroje superkontinua a senzory“
 • Projekt Cost LD12003 – „Výzkum nových vláknově-optických senzorů“
 • Projekt Visegrádského fondu 21620227 „Slezský přeshraniční workshop aplikované fyziky“ http://swap.vsb.cz/
 • Projekt Studentské grantové soutěže SP 2015/173 „Nové optické vláknové senzory teploty“
 • Centralizovaný rozvojový projekt ROZP2016/C20 – „Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů“
 • Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007399 „NKMEA - Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace“ http://nkmea.vsb.cz/

Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích:

2020

 • SPIE Photonics Europe, 2020, Online Only, France - Sensing of gaseous analytes via Bloch surface waves.
 • SPIE Photonics Europe, 2020, Online Only, France - Surface plasmon resonance detection based on a phase method in the spatial domain.

2019

 • SPIE Optics + Optoelectronics, 2019, Prague, Czech Republic - Sensing of gaseous analytes via Bloch surface waves.
 • SPIE Optics + Optoelectronics, 2019, Prague, Czech Republic - Golden layer characterization using a phase shift induced by surface plasmon resonance.

2018

 • 21th Czech-Polish-Slovak Optical Conference, 3-7 September 2018, Lednice, Czech Republic – On correction of the resonant condition in the effect of surface plasmon resonance .pdf
 • 21th Czech-Polish-Slovak Optical Conference, 3-7 September 2018, Lednice, Czech Republic – Sensing of liquid analytes using surface plasmon resonance at different angles of incidence .pdf
 • Photonics Europe, 23-26 April 2018, Strasbourg, France – Sensing of liquid analytes via the phase shift induced by surface plasmon resonance .pdf
 • Photonics Europe, 23-26 April 2018, Strasbourg, France – Measurement of the dispersion of a liquid analyte using surface plasmon resonance: a theoretical approach .pdf

2016

 • 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference, 5-9 September 2016, Jasná, Slovakia – Spectral interferometric fiber optic temperature sensor with enhanced sensitivity .pdf

2015

 • Optical Systems Design, 7-10 September 2015, Jena, Germany – Highly sensitive displacement measurement utilizing the wavelength interrogation .pdf
 • Optics + Optoelectronics, 13-16 April 2015, Prague, Czech Republic – Highly birefringent fiber-based temperature sensor utilizing the wavelength interrogation .pdf

2014

 • 19th Polish-Slovak-Czech Optical Conference, 8-12 September 2014, Wojanow, Poland – Model of a double-sided surface plasmon resonance fiber-optic sensor .pdf

2013

 • 5th European Workshop on Optical Fiber Sensors, Krakow, 19-22 May 2013 – Spectral measurements of polarimetric sensitivity of holey fiber to strain, temperature and hydrostatic pressure .pdf

2012

 • Photonics Europe 2012, Optical Sensing and Detection, 16-19 April 2012, Brussels, Belgium – Simulation of surface plasmon fiber-optic sensor including the effect of oxide overlayer thickness change .pdf
 • 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, 3-7 September 2012, Ostravice, Czech Republic – Metal oxide layer influence on the sensitivity of SPR fiber optic sensor .pdf
 • 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, 3-7 September 2012, Ostravice, Czech Republic – Zero-dispersion wavelength measurement of fiber polarization modes using a supercontinuum source .pdf

2011

 • Symposium on Optical Metrology: Optical Measurement Systems for Industrial Inspection, Munich, Germany, 23-26 May 2011 – Spectral polarimetry-based measurement of the thickness of a thin film .pdf

Vybrané publikace od roku 2011:

2020

 • GRYGA, M., CIPRIAN, D., HLUBINA, P.: Guided-mode resonance based humidity sensing using a multilayer dielectric structure. Optics Express, 28, 2020, 28954-28960.
 • URBANCOVA, P., GORAUS, M., PUDIS, D., HLUBINA, P., KUZMA, A., JANDURA, D., DURISOVA, J., MICEK, P.: 2D polymer/metal structures for surface plasmon resonance. Applied Surface Science, 530, 2020, 147279.
 • GRYGA, M., CIPRIAN, D., HLUBINA, P.: Sensing concept based on Bloch surface waves and wavelength interrogation. Opt. Lett., 45, 2020, 1096-1099.

2019

 • HLUBINA, P., URBANCOVA, P., PUDIS, D., GORAUS, M., JANDURA, D., CIPRIAN, D.: Ultrahigh-sensitive plasmonic sensing of gas using a two-dimensional dielectric grating. Opt. Lett., 44, 2019, 5602–5605.
 • GRYGA, M., VALA, D., KOLEJAK, P., GEMBALOVA, L., CIPRIAN, D., HLUBINA, P.: One-dimensional photonic crystal for Bloch surface waves and radiation modes based sensing. Opt. Mater. Express, 9, 2019, 4009-4022.

2018

 • CHLEBUS, R., CHYLEK, J., CIPRIAN, D., HLUBINA, P.: Surface plasmon resonance based measurement of the dielectric function of a thin metal film. Sensors, 18, 2018 č. 11, 3693.
 • MICHALSKA, M., GRZES, P., HLUBINA, P., SWIDERSKI, J.: Mid-infrared supercontinuum generation in a fluoroindate fiber with 1.4 W time-averaged power, Laser Phys. Lett., 15, 2018, 045101.

2017

 • HLUBINA, P., CIPRIAN, D.: Spectral Phase Shift of Surface Plasmon Resonance in the Kretschmann Configuration: Theory and Experiment, Plasmonics, 12, 2017, s. 1071-1078.
 • MICHALSKA, M., HLUBINA P., SWIDERSKI, J.: Mid-infrared Supercontinuum Generation to 4.7 um in a ZBLAN Fiber Pumped by an Optical Parametric Generator, IEEE Phot. J., 9, 2017, 3200207.
 • MIlITKÝ, J., KADULOVÁ, M., CIPRIAN, D., HLUBINA P.: Fiber optic temperature sensing with enhanced sensitivity based on spectral interferometry, Opt. Fiber Technol., 33, 2017, s.45-50.

2016

 • LUŇÁČEK, J., HLUBINA P., CIPRIAN, D., DULIAKOVÁ, M., LUŇÁČKOVÁ, M.: Surface plasmon resonance based sensing of aqueous solutions using spectral interferometry. Acta Phys. Pol. A, 129, 2016 č. 1, s. 23–27.
 • MIlITKÝ, J., KADULOVÁ, M., HLUBINA P., highly sensitive displacement measurement based on spectral interferometry and Vernier effect. Opt. Commun., 366, 2016, s. 335-339.

2015

 • HLUBINA P., DULIAKOVÁ, M., KADULOVÁ, M., CIPRIAN, D., Spectral interferometry-based surface plasmon resonance sensor. Opt. Commun., 354, 2015, s. 240-245.
 • HLUBINA P., KADULOVÁ, M., CIPRIAN, D., MERGO, P.: Temperature sensing using the spectral interference of polarization modes in a highly birefringent fiber. Opt. Lasers Eng., 70, 2015, s. 51-56.

2014

 • HLUBINA P., KADULOVÁ, M., CIPRIAN, D., SOBOTA, J.: Reflection-based fibre-optic refractive index sensor using surface plasmon resonance. J. Europ. Opt. Soc. Rap. Public., 9, 2014, 14033.

2013

 • HLUBINA P., KADULOVÁ, M., MERGO, P.: Chromatic dispersion measurement of holey fibres using a supercontinuum source and a dispersion balanced interferometer. Opt. Lasers Eng., 51, 2013, s. 421-425.
 • CIPRIAN, D., HLUBINA P.: Theoretical model of the influence of oxide overlayer thick-ness on the performance of a surface plasmon fibre-optic sensor, Meas. Sci. Technol., 24, 2013 č. 2, 025105.
 • HLUBINA P., MARTYNKIEN, T., OLSZEWSKI, J., MERGO, P., MAKARA, M., POTURAJ, K., URBANCZYK, W.: Spectral-domain measurements of birefringence and sensing characteristics of a side-hole microstructured fiber. Sensors, 13, 2013 č. 9, s. 11424-11438.

2012

 • HLUBINA P., OLSZEWSKI, J.: Phase retrieval from spectral interferograms including a stationary-phase point. Opt. Commun., 285, 2012, s. 4733-4738.
 • HLUBINA P., KADULOVÁ, M., CIPRIAN, D.: Spectral interferometry-based chromatic dispersion measurement of fibre including the zero-dispersion wavelength. J. Eur. Opt. Soc. – Rap. Publ., 7, 2012, 12017.

2011

 • SZCZUROWSKI, M., URBANCZYK, W., NAPIORKOWSKI, M., HLUBINA P., hOLLENBACh, U., SIEBER, h., MOhR, J.: Differential Rayleigh scattering method for measurement of polarization and intermodal beat length in optical waveguides and fibers. Appl. Opt., 50, 2011 č. 17, s. 2594-2600.
 • HLUBINA P., CIPRIAN, D.: Birefringence dispersion in a quartz crystal retrieved from a channeled spectrum resolved by a fiber-optic spectrometer. Opt. Commun., 284, 2011 č. 12, s. 2683-2686.

Kontakty:

Vedoucí výzkumné skupiny:

Členové výzkumné skupiny:

Ph.D. studenti:

 • Ing. Jakub Chylek
 • Ing. Roman Kaňok