Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cíle a zaměření:

Spektrometrie gama záření

 • Radioaktivita v životním prostředí (objemová aktivita radonu ve vodních zdrojích, radioaktivita hub, kosmogenní radionuklid 7Be v ovzduší)
 • Modelování účinnosti detekce pro různé geometrie

Neutronová fyzika

 • Neutronová aktivační analýza
 • Měření neutronových toků metodou Texaské konvence

Monte Carlo simulace radiačních polí

 • MCNP simulace radiačních polí pro dozimetrické účely
 • Simulace spekter fotonů a neutronů

Modely atomových jader

 • Modelování spekter, pravděpodobností elektromagnetických přechodů a přímých jaderných reakcí v modelu kvazičástice-fonon a modelu intermediální vazby
 • Výpočty deformace základního stavu pomocí Skyrme interakce

Účast na řešení projektů:

 • Evropský projekt CZ.1.05/2.1.00/19.0379 „Infrastruktura pro analytiku vybraných surovin“
 • Projekt Visegrádského fondu 21620227 „Slezský přeshraniční workshop aplikované fyziky“ http://swap.vsb.cz/
 • Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2014/71 „Radioaktivita v ovzduší a dešťových srážkách v Moravskoslezském kraji“
 • Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2017/89 „Kalibrace, neutronová spektrometrie a dozimetrie DT neutronových generátorů při nízkých neutronových tocích“
 • Centralizovaný rozvojový projekt CRP2017/C18 „Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení“

Nejvýznamnější publikace :

Experimentální a teoretická jaderná fyzika:

 • P. Alexa, M. Ramdhane, G. Thiamova, G.S. Simpson, H.R. Faust, J. Genevey, U. Koster, T. Materna, R. Orlandi, J.A. Pinston, A. Scherillo, Z. Hons, Quasiparticle phonon model description of low-energy states in Pr-152, Phys. Rev. C97, 034327 (2018).
 • G. Thiamova, Y. Grachev, M. Abolghasem, P. Alexa, P.G. Reinhard, T.R. Rodriguez, G.S. Simpson, Macroscopic and microscopic description of low-energy collective states in Se-86,Se-88, Phys. Rev. C98, 064304 (2018).
 • G. Thiamová, P. Alexa, Z. Hons, G.S. Simpson, Examination of different strengths of octupole correlations in neutron-rich Pr and Pm isotopes, Phys. Rev. C 86, 044334 (2012).

 • A.I. Levon, G. Graw, R. Hertenberger, S. Pascu, P.G. Thirolf, H.-F. Wirth, P. Alexa, 0+ states and collective bands in 228Th studied by the (p,t) reaction, Phys. Rev. C 88, 014310 (2013).
 • A.I. Levon, P. Alexa, S. Pascu, V.A. Onischuk, P.G. Thirolf, To the nature of 0+ states studied in 228Th by two-neutron transfer, Nuclear Physics and Atomic Energy 15, 7 (2014).
 • Levon, A.I., Alexa, P., Graw, G., Hertenberger, R., Pascu, S., Thirolf, P.G., Wirth, H.F., Spectroscopy of U-232 in the (p, t) reaction: More information on 0(+) excitations. Physical Review C 92, 064319 (2015).
 • Ramdhane, M., Simpson, G.S., Drouet, F., Malkiewicz, T., Vancraeyenest, A., Gey, G., Alexa, P., Thiamova, G., Kessedjian, G., Sage, C., Grahn, T., Greenlees, P.T., Hauschild, K., Herzan, A., Jakobsson, U., Jones, P., Julin, R., Juutinen, S., Ketelhut, S., Lopez-Martens, A., Nieminen, P., Peura, P., Rahkila, P., Rinta-Antila, S., Ruotsalainen, P., Sandzelius, M., Saren, J., Scholey, C., Sorri, J., Uusitalo, J., Study of intermediate-spin states of 98Y. Acta Physica Polonica B, 47 (3), 911 (2016).

Aplikovaná jaderná fyzika:

 • R. Uhlář, P. Alexa, J. Pištora, A system of materials composition and geometry arrangement for fast neutron beam thermalization: an MCNP study, Nucl. Instrum. Meth. B 298, 81 (2013).
 • R. Uhlář, M. Kadulová, P. Alexa, J. Pištora, A new reflector structure for facility thermalizing D-T neutrons, J. Radioanal. Nucl. Ch. 300, 809 (2014).
 • A. Synytsya, A. Synytsya, P. Alexa, R. Wagner, M. Davídková, K. Volka, Raman spectroscopic study on sodium hyaluronate: an effect of proton and gamma irradiation, J. Raman Spectrosc. 42, 544 (2011).
 • R. Uhlář, P. Količová, P. Alexa, Short-term variations in 7Be wet deposition in the eastern part of the Czech Republic, J. Radioanal. Nucl. Ch. 304, 89 (2015).

Kontakty:

Vedoucí výzkumné skupiny:

Členové výzkumné skupiny:

PH.D. studenti:

 • Ing. Ondřej Harkut

Ing. studenti:

 • Bc. Pavlína Haroková