Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoře:

lab_MO_mal

Laboratoř magnetooptiky

lab_MOKM_mal

Laboratoř Kerrovy mikroskopie

lab_VSM_mal

Laboratoř magnetismu

lab_AFM_MFM_mal

Laboratoř SPM mikroskopie

     

Cíle a zaměření se orientují do následujících oblastí:

Povrchový magnetismus materiálů

 • Magneto-optický Kerrův a Faradayův jev
 • Magneto-optická Kerrova magnetometrie
 • Magneto-optická Kerrova mikroskopie
 • AFM/MFM mikroskopie s možností měření v externím magnetickém poli

Objemový magnetismus materiálů

 • Vibrační magnetometrie

Modelování magnetické odezvy materiálů:

  • Jiles-Athertonův model pro popis fero-/ferimagnetické odezvy materiálů
  • využití Brillouinovy a Langevinovy funkce k modelování paramagnetického chování materiálů
  • studium superparamagnetického a jednodoménového chování materiálů pomocí Stoner-Wohlfarthova modelu

  Zkoumané magnetické materiály:

  Amorfní a nanokrystalické materiály na bázi Fe, Co a Ni připravené metodou rovinného lití

  Bio-magnetické materiály

  • Magnetické sorbenty na bázi CeO2/Fe2O3, na bázi huminových kyselin, a podobně
  • Magneticky modifikované skořápky ořechů a TiO2
  • Magnetické interakce v systémech MgO/Fe3O4

  Permanentní magnety na bázi NdFeB

  Tenké magnetické vrstvy a multivrstvy

  • Vrstvy na bázi BaTiO3 a SrTiO3 dopované Co a Ni
  • Vrstvy Fe a Co nanočástic připravené magnetronovým naprašováním na SiO2 substrát
  • SPR jevy v Au/Fe vrstvách

  Objemové magnetické materiály

  • FeAl slitiny
  • Heuslerovy slitiny X2YZ, X = Fe, Co; Y = Mn, Fe, Co, Ni; Z = Al, Si
  • Magneticky tvrdé FeNbBRE, RE = Tb, Dy materiály

  Magnetické prášky – Fe-Ni, Fe-Al, Fe-Pd

  Účast na řešení projektů:

  • Projekt CZ.1.07/2.3.00/20.0074 „Nanotechnologie – báze pro mezinárodní spolupráci“. http://nanobase.vsb.cz
  • Projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0040 „RMTVC – Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“. http://www.rmtvc.cz
  • Projekt CZ.1.07/2.3.00/45.0021 „Zlepši si techniku“. http://www.zlepsisitechniku.cz
  • Projekt CZ.1.05/1.1.00/02.0070 „Centrum Excelence IT4Innovations“ http://www.it4i.cz
  • Projekt GAČR 13-13709S „Magnetické kompozitní materiály pro odstraňování polutantů“
  • Projekt GAČR 15-21547S „Charakterizace magnetických nanostruktur optickými metodami“
  • Projekt Visegrádského fondu 21620227 „Slezský přeshraniční workshop aplikované fyziky“ http://swap.vsb.cz
  • Projekt Studentské grantové soutěže SP 2017/42 „Vliv technologie přípravy na mikrostrukturu a magnetismus slitin na bázi Fe a Co. Řešení Stokesových rovnic Newtonovou metodou.“
  • Centralizovaný rozvojový projekt CRP2017/C18 „Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení“
  • Projekt LTARF18031 „Vývoj fyzikálně-chemických a inženýrských základů pro iniciaci inovativní úsporné technologie výroby vysoce výkonných permanentních magnetů na bázi (Nd,R)-Fe-B (R = Pr, Tb, Dy, Ho) s nízkým obsahem kovů vzácných zemin“.
  • Projekt Studentské grantové soutěže SP 2018/43 Studium povrchových a objemových magnetických vlastností austenitických ocelí a Heuslerových slitin na bázi Fe. Měření kvality směšování při vzniku abrazivního vodního paprsku (AWJ)“.
  • Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007399 „Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace“. http://nkmea.vsb.cz
  • Projekt studentské grantové soutěže SP 2019/26 „Charakterizace materiálů z hlediska jejich optických, magnetických a mechanických vlastností a jejich interakce se zářením“
  • Projekt GAČR 19-07460S „Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro pokročilé aplikace“

  Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích:

  2020

  • JEMS Virtual Conference 2020 7. - 11. 12. 2020, https://www.jems2020.com/
   poster – M. Nikodým: Magnetite transformations analysis in Iron Oxide/Cerium Dioxide Reactive Sorbents by first-order reversal curve diagrams .pdf
   poster – O. Životský: Influence of the cantilever type on observation of magnetic domains using the magnetic force microscopy in external magnetic fields .pdf
  • MMM Virtual Conference 2020 2. - 6. 11. 2020, https://magnetism.org/
   poster – O. Životský: Influence of annealing temperature on degradation efficiency and iron oxide transformations in CeO2/Fe-oxide sorbents applications .pdf

  2019

  • JEMS Conference 2019 26. - 30. 8. 2019, Uppsala, Švédsko, https://jems2019.se/
   poster – D. Markov: Investigation of magnetic domains in (YSmLuCa)3(FeGe)5O12 films using MFM and other techniques .pdf
  • MMM Conference 2019 4. - 8. 11. 2019, Las Vegas, USA, https://magnetism.org/
   poster – O. Životský: (Pr, Ho)-Fe-B magnets for low-temperature applications .pdf
  • 17th CSMAG Conference 3. - 7. 6. 2019, Košice, Slovensko, https://csmag.saske.sk
   poster – M. Nikodým: Modeling of magnetization curves of iron oxide/cerium dioxide reactive sorbents .pdf
   ústní prezentace – J. Luňáček: Microstructural and magnetic properties of sorbents based on cerium dioxide

  2018

  • 9th JEMS Conference 2018 3.-7. 9. 2018, Mohuč, Německo, https://jems2018.org/
  • poster – O. Životský: Low-temperature magnetic transitions in Fe2MnSi and Fe2MnAl Heusler alloys prepared in bulk and ribbon form .pdf
  • poster – Y. Jirásková: Effect of iron impurities on magnetic properties of nanosized CeO2 and Ce-based compounds .pdf

  2017

  • 23rd Soft Magnetic Materials Conference, 10.-13. 9. 2017, Sevilla, Španělsko, http://smm.us.es/ ústní přednáška – A. Titov: Microstructure and magnetism of Co2FeAl Heusler alloy prepared by arc and induction melting compared with planar flow casting .pdf
  • NanoOstrava 2017, 22.-25. 5. 2017, Ostrava, Česká republika, http://www.nanoostrava.cz/ poster – Preparation and characterization of the nanostructured cerium dioxide sorbents .pdf

  2016

  • 16th Czech and Slovak Conference on Magnetism, 13.-17. 6. 2016, Košice, Slovensko, http://csmag.saske.sk/ ústní přednáška – A. Titov: Co2FeSi Heusler alloy prepared by arc melting and planar flow casting methods: microstructure and magnetism .pdf
  • InterNanoPoland 2016, 14.-15. 6. 2016, Katowice, Polsko, http://internanopoland.com/podsumowanie-2016/?lang=en zvaná ústní přednáška – O. Životský: Preparation, characterization, and application of magnetic sorbents based on the CeO2/Fe2O3 .pdf
   poster – Investigation of novel magnetic materials by scanning probe and Kerr microscopy .pdf

  2015

  • 20th International Conference on Magnetism, 5.-10. 7. 2015, Barcelona, Španělsko, http://www.icm2015.org/
   poster – Magnetically modified TiO2 powders – microstructure and magnetic properties .pdf
   poster – Magnetic properties of the reactive sorbents based on the CeO2/Fe2O3 composite powders .pdf

  2014

  • IEEE International Magnetics Conference, 4.-8. 5. 2014, Drážďany, Německo, http://www.intermagconference.com/2014/ poster – Influence of magnetostriction on cross-section magnetic properties in bilayered ribbons .pdf

  2013

  • 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism, 17.-21. 6. 2013, Košice, Slovensko, http://csmag.saske.sk/?link=csmag13 ústní přednáška – A. Hendrych: The surface and bulk magnetic properties of Fe-Al alloys .pdf
  • 21st Soft Magnetic Materials Conference, 1.-4. 9. 2013, Budapešť, Maďarsko
   poster – Microstructural and magnetic properties of bilayered CoSiB/FeSiB and FeNbSiB/FeSiB ribbons .pdf
   poster – Influence of tensile stress on the surface magneto-optical hysteresis loops in amorphous and nanocrystalline ribbons .pdf

  2012

  • International Conference on Superconductivity and Magnetism, 29. 4 - 5. 5. 2012, Istanbul, Turecko, http://supermag.com.tr/icsm/2012/ poster – A new phenomenon on the surface of FINEMET alloy .pdf

  2011

  • 20th Soft Magnetic Materials Conference, 18.-22. 9. 2011, Kos, Řecko poster – Influence of annealing temperature and atmosphere on surface microstructure and magnetism in FINEMET-type FeSiNbCuB ribbons .pdf

  Vybrané publikace od roku 2011:

  2022

  • Y. Jirásková, N. Pizurová, J. Buršík, M. Friák, J. Čížek, T. Vlasák, T. Čegan, M. Nikodým, J. Luňáček, Magneto-structural correlations in Fe-25 at.%Al influenced by substitution of Fe by Co and by thermal treatment, Journal of Alloys and Compounds, in press, 2022.
  • O. Životský, K. Skotnicová, T. Čegan, J. Juřica, L. Gembalová, F. Zažímal, I. Szurman, Structural and Magnetic Properties of Inverse-Heusler Mn2FeSi Alloy Powder Prepared by Ball Milling. Materials 15, pp. 697, 2022.

  2021

  • G. Ziolkowski, D. Chrobak, G. CHelkowska, O. Životský, A. Chrobak, Enhancement of Hard Magnetic Properties in Fraktal-Like Nano and Mesoscopic Grains. Materials 14, pp. 1443, 2021.
  • G. Ziolkowski, D. Chrobak, G. CHelkowska, O. Životský, A. Chrobak, Enhancement of Hard Magnetic Properties in Fraktal-Like Nano and Mesoscopic Grains. Materials 14, pp. 1443, 2021.
  • O. Životský, D. Markov, K. Hrabovská, J. Buršík, Y. Jirásková, Analysis of Magneto-Optical Hysteresis Loops of Amorphous and Surface-Crystalline Fe-Based Ribbons, Materials 14, pp. 141, 2021.
  • O. Životský, J. Luňáček, Y. Jirásková, J. Buršík, J. Ederer, P. Janoš, K. Čabanová, Influence of annealing temperature on degradation efficiency and iron oxide transformations in CeO2/Fe-oxide sorbents, AIP Advances 11, pp. 015308, 2021.
  • M. Neslušan, J. Füzer, O. Životský, P. Kollár, P. Minárik, M. Strečková, R. Bureš, M. Fáberová, Barkhausen noise emission in Fe-resin soft magnetic composites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, pp. 167683, 2021.
  • M. Tokarčíková, J. Seidlerová, O. Motyka, O. Životský, K. Drobíková, R. Gabor, Experimental verification of regenerable magnetically modified montmorillonite and its application for heavy metals removal from metallurgical waste leachates, Journal of Water Process Engineering, pp. 101691, 2021.

  2020

  • K. Hrabovská, O. Životský, J. Rojíček, M. Fusek, V. Mareš, Y. Jirásková, Surface Magnetostriction of FeCoB Amorphous Ribbons Analyzed Using Magneto-Optical Kerr Microscopy, Materials 13, pp. 257, 2020.
  • Y. Jirásková, J. Buršík, J. Ederer, P. Janoš, J. Juřica, J. Luňáček, O. Životský, Effect of magnetite transformations on degradation efficiency of cerium dioxide-magnetite composite, Journal of Materials Research and Technology 9, pp. 4431-4439, 2020.
  • K. Čabanová, O. Motyka, L. Cabalová, K. Hrabovská, H. Bielniková, L. Kuzníková, J. Dvořáčková, K. Zeleník, P. Komínek, J. Kukutschová, Metal particles in mucus and hypertrophic tissue of the inferior nasal turbinates from the human upper respiratory tract, Environmental Science and Pollution Research 27, pp. 28146-28154, 2020.
  • M. Tokarčíková, J. Seidlerová, O. Motyka, O. Životský, K. Drobíková, K. Mamulová Kutláková, Easy and low-cost preparation method of magnetic montmorillonite/FexOy composite: initial study for future applications, Monatshefte für Chemie 151, pp. 1-10, 2020.
  • M. Nikodým, J. Luňáček, Y. Jirásková, P. Janoš, J. Juřica, O. Životský, Fe-oxide/CeO2 Composites – Magnetization Curves and their Analyses using the Jiles-Atherton Model, Acta Physica Polonica A, in press, Acta Physica Polonica A 137, pp. 601-603, 2020.
  • K. Skotnicová, G. S. Burkhanov, N. B. Kolchugina, M. Kursa, T. Čegan, A. A. Lukin, O. Životský, P. A. Prokofev, J. Juřica, Y. Li, Structural and magnetic engineering of (Nd, Pr, Dy, Tb)–Fe–B sintered magnets with Tb3Co0.6Cu0.4Hx composition in the powder mixture, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 498, pp. 166220, 2020.

  2019

  • V. Holišová, M. Natšinová, G. Kratošová, Ž. Chromčáková, A. Schröfel, I. Vávra, O. Životský, I. Šafařík, L. Obalová, Magnetically modified nanogold-biosilica composite as an effective catalyst for CO oxidation, Arabian Journal of Chemistry, in press, 2019.
  • K. Čabanová, K. Hrabovská, P. Matějková, K. Dědková, V. Tomášek, J. Dvořáčková, Settled iron-based road dust and its characteristics and possible association with detection in human tissues, Environmental Science and Pollution Research, in press., 2019
  • O. Životský, J. Buršík, D. Janičkovič, A. Titov, Y. Jirásková Low-temperature magnetic transitions in Fe2MnSi Heusler alloys prepared in bulk and ribbon form, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 475, pp. 5-9, 2019.
  • K. Čabanová, H. Bielniková, O. Motyka, P. Peikertová, K. Dědková, J. Dvořáčková, K. Hrabovská, J. Kukutschová, Detection of micron and submicron particles in human bronchogenic carcinomas, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 19, pp. 2460-2466, 2019.

  2018

  • Y. Jirásková, N. Pizurová, A. Titov, D. Janičkovič, M. Friák, Phase separation in Fe-Ti-Al alloy - Structural, magnetic, and Mössbauer study, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 468, pp. 91-99, 2018.
  • Y. Jirásková, J. Buršík, J. Seidlerová, K. Mamulová Kutláková, I. Šafařík, M. Šafaříková, K. Pospíšková, O. Životský, Microstructural analysis and magnetic characterization of native and magnetically modified montmorillonite and vermiculite, Journal of Nanomaterials 2018, pp. 3738106, 2018.
  • Titov, Y. Jirásková, O. Životský, J. Buršík, D. Janičkovič, Microstructure and magnetism of Co2FeAl Heusler alloy prepared by arc and induction melting compared with planar flow casting, AIP Advances 8, pp. 047206, 2018.
  • J. Luňáček, O. Životský, P. Janoš, M. Došek, A. Chrobak, M. Maryško, J. Buršík, Y. Jirásková, Structure and magnetic properties of synthesized fine cerium dioxide nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds 753, pp. 167-175, 2018.
  • J. Trojková, O. Životský, A. Hendrych, D. Markov, K. Drobíková, Magnetic Domain Patterns in Bilayered Ribbons Studied by Magnetic Force Microscopy and Magneto-Optical Kerr Microscopy, Scanning 2018, pp. 8308460, 2018.

  2017

  • Y. Jirásková, J. Buršík, A. Zemanová, J. Čížek, P. Hruška, O. Životský, Effect of hydrogen on Fe and Pd alloying and physical properties, International journal of hydrogen energy 42, pp. 6885-6901, 2017.
  • Y. Jirásková, J. Buršík, O. Životský, J. Luňáček, P. Janoš, Magnetic and Mössbauer Study of Cerium-Based Reactive Sorbent, Acta Physica Polonica A 131, pp. 1096-1098, 2017.
  • A. Titov, O. Životský, A. Hendrych, D. Janičkovič, J. Buršík, Y. Jirásková, Co2FeSi Heusler Alloy Prepared by Arc Melting and Planar Flow Casting Methods: Microstructure and Magnetism, Acta Physica Polonica A 131, pp. 654-656, 2017.

  2016

  • J. Luňáček, O. Životský, Y. Jirásková, J. Buršík, P. Janoš, Thermally stimulated iron oxide transformations and magnetic behaviour of cerium dioxide/iron oxide reactive sorbents, Materials Characterization 120, pp. 295-303, 2016.
  • A. Chrobak, G. Haneczok, O. Životský, A. Hendrych, J. Kansy, B. Kotur, Optimization of Soft Magnetic Properties in Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb and Dy) Group of Amorphous Alloys, Acta Physica Polonica A 130, pp. 916-919, 2016.
  • G. Ziolkowski, A. Chrobak, J. Klimontko, D. Chrobak, O. Životský, A. Hendrych, J. Rak, High coercivity in Fe–Nb–B–Dy bulk nanocrystalline magnets, Physica Status Solidi A, Applications and Materials Science 213, pp. 2954-2958, 2016.
  • R. Siddheswaran, P. Šutta, P. Novák, M. Netrvalová, A. Hendrych, O. Životský, In-situ X-ray diffraction studies and magneto-optic Kerr effect on RF sputtered thin films of BaTiO3 and Co, Nb co-doped BaTiO3, Ceramics International 42, pp. 3882-3887, 2016.
  • R. Siddheswaran, O. Životský, A. Hendrych, P. Novák, P. Šutta, R. Medlín, S.-II Kim, S-Y. Park, Structural and magnetic properties of the transition metals (TM = Co, Ni) and Nb co-doped SrTiO3 thin films, Materials Research Bulletin 83, pp. 193-200, 2016.
  • O. Životský, A. Titov, Y. Jirásková, J. Buršík, A. Hendrych, K. Hrabovská, V. S. Tsepelev, Surface and bulk magnetic anisotropy in bilayered CoSiB/FeNbCuSiB and FeNbSiB/FeSiB ribbons, Journal of Alloys and Compounds 681, pp. 402-411, 2016.
  • V. Tsepelev, O. Životský, N. Tsepeleva, Specific time-temperature treatment preparing the melt for the amorphous state, Materials Science Forum 864, pp. 55-59, 2016.
  • K. Skotnicová, G. S. Burkhanov, Y. S. Koshki´dko, D. Růžička, T. Čegan, J. Cwik, N. B. Kolchugina, A. A. Lukin, O. Životský, K. Hrabovská, Influence of heat treatment on the structural and magnetic characteristics of (NdxPr1-x)Fe14B-based magnetic material for low-temperature application, Metalurgija 55, pp. 621-624, 2016.
  • L. Rozumová, O. Životský, J. Seidlerová, O. Motyka, I. Šafařík, M. Šafaříková, Magnetically modified peanut husks as an effective sorbent of heavy metals, Journal of Environmental Chemical Engineering 4, pp. 549-555, 2016.

  2015

  • P. Janoš, P. Kuráň, V. Pilařová, J. Trögl, M. Šťastný, O. Pelant, J. Henych, S. Bakardjieva, O. Životský, M. Kormunda, K. Mazanec, M. Skoumal, Magnetically separable reactive sorbent based on the CeO2/γ-Fe2O3 composite and its utilization for rapid degradation of the organophosphate pesticide parathion methyl and certain nerve agents, Chemical Engineering Journal 262, pp. 747-755, 2015.
  • O. Životský, J. Seidlerová, I. Šafařík, J. Luňáček, M. Šafaříková, K. M. Kutláková, Y. Jirásková, Magnetically Modified TiO2 Powders - Microstructure and Magnetic Properties, Physics Procedia 75, pp. 1450-1457, 2015.
  • N. Vítkovská, J. Luňáček, O. Životský, P. Jandačka, R. Dvorský, Magnetic properties and interparticle magnetic interactions in powder samples of magnetite and magnesium oxide mixtures, Proceedings of NANOCON 2015, pp. 626-630, 2015.

  2014

  • Y. Jirásková, J. Buršík, O. Životský, J. Čuda, Influence of Fe2O3 on alloying and magnetic properties of Fe–Al, Mat. Sci. Eng. B 186, pp. 73-78, 2014.
  • Y. Jirásková, J. Buršík, I. Turek, M. Hapla, A. Titov, O. Životský, Phase and magnetic studies of the high-energy alloyed Ni–Fe, Journal of Alloys and Compounds 594, pp. 133-140, 2014.
  • A. Hendrych, O. Životský, Y. Jirásková, I. Maťko, The surface and bulk magnetic properties of Fe-Al alloys, Acta Physica Polonica A 126, pp. 58-59, 2014.
  • A. Titov, O. Životský, Y. Jirásková, A. Hendrych, J. Buršík, P. Švec, Influence of magnetostriction on cross-sectional magnetic properties in bilayered ribbons, IEEE Trans. Magn. 50, pp. 6500804, 2014.
  • O. Životský, A. Hendrych, Influence of tensile stress on the surface magneto-optical hysteresis loops in amorphous and (nano)crystalline ribbons, IEEE Trans. Magn. 50, pp. 2002804, 2014.
  • R. Siddheswaran, J. Savková, R. Medlín, J. Očenášek, O. Životský, P. Novák, P. Šutta, Highly c-axis oriented ZnO:Ni thin film nanostructure by RF magnetron sputtering: Structural, morphological and magnetic studies, Applied Surface Science 316, pp. 524-531, 2014.

  2013

  • O. Životský, A. Titov, Y. Jirásková, J. Buršík, J. Kalbáčová, D. Janičkovič, P. Švec, Full-scale magnetic, microstructural, and physical properties of bilayered CoSiB/FeSiB ribbons, Journal of Alloys and Compounds 581, pp. 685-692, 2013.
  • P. Peikertová, J. Kukutschová, I. Vávra, V. Matějka, O. Životský, M. Vaculík, P.W. Lee, P. Filip, Water suspended nanosized particles released from nonairborne brake wear debris, Wear 306, pp. 89-96, 2013.
  • P. Janoš, M. Kormunda, O. Životský, V. Pilařová, Composite Fe3O4/Humic Acid Magnetic Sorbent and its Sorption Ability for Chlorophenols and some other Aromatic Compounds, Separation Science and Technology 48, pp. 2028-2035, 2013.
  • P. Janoš, M. Komunda, F. Novák, O. Životský, J. Fuitová, V. Pilařová, Multifunctional humate-based magnetic sorbent: Preparation, properties and sorption of Cu (II), phosphates and selected pesticides, Reactive and Functional Polymers 73, pp. 46-52, 2013.
  • J. Vlček, M. Lesňák, J. Pištora, O. Životský, Magneto-optical sensing of magnetic field, Optics Communications 286, pp. 372-377, 2013.
  • O. Životský, L. Klimša, A. Hendrych, Y. Jirásková, J. Buršík, A new phenomenon on the surface of FINEMET alloy, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 26, pp. 1349-1352, 2013.
  • Y. Jirásková, A. Hendrych, O. Životský, J. Buršík, T. Žák, I. Procházka, D. Janičkovič, Surface magneto-optical and Mössbauer observations of Fe–Al, Applied Surface Science 276, pp. 68-75, 2013.

  2012

  • K. Postava, J. Hamrle, J. Hamrlová, D. Hrabovský, O. Životský, J. Pištora, D. Lukáš, Depth and material sensitivity in magneto-optic nanostructures, International Journal of Nanotechnology 9, pp. 784-808, 2012.
  • O. Životský, Y. Jirásková, A. Hendrych, V. Matějka, L. Klimša, J. Buršík, Influence of annealing temperature and atmosphere on surface microstructure and magnetism in FINEMET-type FeSiNbCuB ribbons, IEEE Trans. Magn. 48, pp. 1367-1370, 2012.
  • O. Životský, A. Hendrych, L. Klimša, Y. Jirásková, J. Buršík, J.A.M. Gómez, D. Janičkovič, Surface microstructure and magnetic behavior in FeSiB amorphous ribbons from magneto-optical Kerr effect, J. Magn. Magn. Mater. 324, pp. 569-577, 2012.
  • K. Hrabovská, J. Podjuklová, K. Barčová, O. Životský, I. Štěpánek, V. Bártek, T. Laník, P. Šrubař, S. Kopaňáková, K. Suchánková, Effect of fine clay fraction on functional properties of vitreous enamel coatings, Chemické Listy 106, pp. s432-s433, 2012.

  2011

  • Chrobak, V. Nosenko, G. Haneczok, L. Boichyshyn, B. Kotur, A. Bajorek, O. Životský, A. Hendrych, Effect of rare earth additions on magnetic properties of Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb and Dy) amorphous alloys, Materials Chemistry and Physics 130, pp. 603-608, 2011.
  • A. Hendrych, M. Kvíčala, V. Matolin, O. Životský, P. Jandačka, The influence of vanadium microalloying on voids occurence in low-alloyed Cr-Mo steels after continuous casting, Int. Journal of Fracture 168, pp. 259-266, 2011.

  Patenty:

  • R. Dvorský, P. Jandačka, J. Luňáček, Zařízení pro měření měrného povrchu partikulárních látek kapilární elevací, český národní patent č. 306375, udělen 2016.

  Kontakty:

  Vedoucí výzkumné skupiny:

  Členové výzkumné skupiny:

  Bc.Ing. studenti:

  • Bc. Jan Pytlík
  • Vojtěch Trecha