Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoře Biomedicínského inženýrství jsou umístěny v kampusu VŠB-TUO Ostrava - Poruba na ulici 17. litopadu. Kampus je umístěn do klidné a čisté městské části Ostravy a poskytuje studentům nejvyšší možný standard na světové úrovni. V budově najdete špičkové laboratoře i moderní přednáškové sály. O výuku se starají zkušení profesoři a asistenti využívající informačních technologií a nejmodernějších trendů v přípravě specializovaných odborníků. Výhodou pro studenty je i poloha Fakultní nemocnice Ostrava sousedící bezprostředně s kampusem VŠB-TUO a nedaleké Městské nemocnice v Ostravě Fifejdách, umožňující pravidelné návštěvy a spolupráci se specializovanými odděleními nemocnice na výuce, projektech a praxi studentů.

Biomedicínské inženýrství na VŠB-TUO disponuje čtyřmi plně vybavenými laboratořemi. Každá z nich se zaměřuje na jinou výzkumnou činnosti.

EB309 - Laboratoř zobrazovací techniky v lékařství a telemetrie

Správce: prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Laboratoř je zaměřena na moderní zobrazovací techniku a výuková zařízení rentgenové techniky, výpočetní tomografie a magnetické rezonance. Pro výuku ultrazvukové techniky se v laboratoři využívá standardní diagnostický ultrazvukový přístroj, který je vybaven lineární, konvexní a 3D sondou. K dalšímu vybavení patří sada testovacích fantomů pro zjištění kvality zobrazování pomocí ultrazvuku.  Rentgenová technika je vyučována pomocí dvou výukových zařízení generujících rentgenovo záření. Jedno je určeno pro pochopení základů rentgenova záření a snímání sumačních obrazů. Druhé zařízení je vybaveno kamerou pro snímání různých projekcí, které slouží k rekonstrukci CT snímků.   Pro výuku principů magnetické rezonance se využívá laboratorního přístroje magnetické rezonance s permanentním magnetem o síle 0,5 Tesla. Tento umožňuje měření všech standardních relaxačních časů s využitím sady běžných sekvencí. Výstupem jsou rovněž 2D a 3D obrazy snímaných objektů.  Pro oblast telemedicíny je laboratoř vybavena  standardní laboratorní technikou pro elektrotechnické laboratoře a specifickými moduly pro bezdrátovou komunikaci a měření biologických veličin.

EB310 - Laboratoř biomedicínské přístrojové techniky

Správce: prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

Laboratoř je vybavena moderní lékařskou přístrojovou technikou pro diagnostiku, terapii a speciální zdravotnickou technikou. Jsou zde profilováni studenti v odbornostech orientující se na návrh a konstrukci zdravotnických elektrických přístrojů, testování a kalibraci, měření a zpracování biologických signálů.

Realizovány jsou zde projekty z různých oblastí biomedicíny:

  • Měření i těch nejslabších biologických signálů (přístroji firem ADInstruments a G-tec)
  • Programování a testování elektrostimulátorů, především kardiostimulátorů (od firem Guidant, Biotronic)
  • Metodika činnosti plicních ventilátorů, penumotachografů, invazivních i neinvazivních měřičů tlaku
  • Měření a generování mikrovoltových signálů (přístoji firmy Keithley)

Přístrojové vybavení je z velké části propojitelné s moderní výpočetní technikou vývojovým softwarem pro měření a zpracování signálů jako je MATLAB nebo LabCHART, Fluke,National Instruments.

EB311 - Laboratoř biomedicínských senzorů a měření

Správce: prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

Laboratoř je primárně určena výuce studentů v oblasti snímačů a čidel používaných v medicíně. Studenti se zde seznamují se specifiky a požadavky na tento typ snímačů, provádí zde návrh, realizace, měření a kalibrace snímačů.

Laboratoř cílí na výzkum a vývoj nových snímačů pro měření bioelektrických signálů nekovovými materiály. Laboratoř se rovněž využívá pro výuku předmětů zaměřených na zdravotnické elektrické přístroje a lékařskou techniku. Ve vybavení laboratoře jsou dva plně funkční dialyzační přístroje a celá řada infuzních pump, dále pak sestava pro analýzu biochemických senzorů s přesným potenciostatem, výuková platforma NI ELvis II od firmy NInstruments, Zesilovače biosignálu gTec – BSamp, endoskopická věž, mikroskopická technika.

Vyučované předměty

  • Snímače a senzory v biomedicíně
  • Speciální zdravotnická technika
  • Infuzní a hemodialyzační technika
HEALTH.lab - Laboratoř asistivních technologií a telemedicíny

Obytné laboratoře jsou součástí nové výukové budovy moderních technologií CPIT TL3.

Tyto dvě laboratoře vypadají jako standardní byt 2+1, který je ale vybaven nejrůznějšími technickými řešeními z oblastí asistivních technologií, telemedicíny, asistovaného bydlení a domácí automatizace.  Navíc jsou tyto laboratoře provozovány v energetickém ostrovním režimu jsou energetický nezávislé na zbytku budovy a jsou úplně napájeny z obnovitelných zdrojů.

Tyto dvě laboratoře vypadají jako standardní byt 2+1, který je ale vybaven nejrůznějšími technickými řešeními z oblastí asistivních technologií, telemedicíny, asistovaného bydlení a domácí automatizace.  Navíc jsou tyto laboratoře provozovány v energetickém ostrovním režimu jsou energetický nezávislé na zbytku budovy a jsou úplně napájeny z obnovitelných zdrojů.

Laboratoře jsou určeny pro výuku všech oborů biomedicínského inženýrství, přednostně pro obor Biomedicínské asistivní technologie.