Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zahraniční stáž je neocenitelná investice do vlastního osobního rozvoje, a proto studijní výjezdy plně podporuje.

Naši studenti vyjíždějí na zahraniční stáže nejčastěji v rámci programu ERASMUS+ nebo s grantem přímo od VŠB-TU Ostrava (více zde). A protože víme, že není úplně jednoduché najít velmi podobné studijní programy, tak máme pro zájemce doporučení, založená na zkušenostech a již proběhlých mobilitách našich studentů. Koordinátorem zahraničních mobilit pro studenty BIOmedicínských programů je doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Absolvování stáže v zahraničí v žádném případně neznamená, že musíte automaticky prodloužit studium. Naopak, naší snahou je Vám pomoci, abyste si vybrali odpovídající předměty a praktickou stáž, díky které nebudete muset studium prodlužovat.

Z každé zahraniční stáže si studenti přivážejí za absolvování předmětů kredity, které jsou poté na základě podobnosti s našimi studijními programy a předměty uznávány. V praxi to znamená, že když například student absolvuje v zahraničí předmět zaměřený na lékařskou diagnostickou techniku, a tento je dostatečně podobný předmětu vyučovanému u nás, tak se takto získané kredity uznají a student již nemusí absolvovat tento předmět u nás.

Kromě typické studijní stáže, kdy student na zahraniční univerzitě absolvuje předměty podobné těm našim, zajišťujeme pro naše studenty také praktické stáže do výzkumných laboratoří u partnerských univerzit. Tento druh mobilit je založen na dlouhodobých kontaktech s partnerskými univerzitami, které nám jsou ochotny nabídnout téma stáže pro naše studenty.  Naše pracoviště také nabízí témata pro zahraniční studenty, a proto můžete zejména ve druhé polovině letního semestru potkávat v našich laboratořích zahraniční studenty, kteří pracují na zadaných výzkumných úkolech.

Jak vyjet?

Abyste mohli vyjet v letním semestru, musíte začít s výběrem cílové destinace již na začátku zimního semestru. Pro výjezdy v zimním semestru, je nutno začít s přípravou na začátku letního semestru předchozího akademického roku.  Většina mobilit probíhá ve 2 ročníku bakalářského studia a nebo v letním semestru prvního ročníku navazujícího magisterského studia.

Stáž v zahraničí trvá většinou 4  - 6 měsíců a  je podpořena nejen grantem Erasmus+ ale také automaticky stipendiem naší fakulty.

Máte – li zájem o studium v zahraničí, nebo Vás to prostě jen zajímá, kontaktujte doc. Ing. Martina Černého, Ph.D., který se v našem týmu stará o zahraniční mobility pro naše studijní programy. Můžete se případně zeptat i garantů svých studijních programů.

Celý proces výjezdu do zahraničí potom budete také řešit s fakultní Erasmus koordinátorkou Mgr. Janou Bogdovou.

Na kafe s Erasmem

Na konci září, probíhá neformální setkání „BIO“ studentů, kteří absolvovali stáž v zahraničí se studenty, kteří by možná chtěli vyjet. Setkání se většinou účastní i se zahraniční studenti, kteří přijeli na stáž do našich BIO předmětů. Sledujte náš facebook a přijďte si dát Kafe s Erasmem.