Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ VŠB - TU OSTRAVA  

Perspektivní obor na VŠB - TU Ostrava zaměřený na aplikaci techniky v medicíně, přinášející budoucnost zdravotnictví v regionu.

Biomedicínské inženýrství je nový, rychle expandující interdisciplinární nelékařský obor, který v sobě spojuje inženýrské, fyzikální, matematické, biologické a lékařské přístupy. V dnešní, moderní době se neustále zvyšují požadavky na kvalitu lidského života a zdraví. Moderní technologie díky pokrokům vědy a výzkumů jsou neustále rozvíjeny a je dosahováno nových průlomových objevů nejen na poli biomedicíny. Biomedicínské inženýrství svým nemalým přístupem přispívá k rozvoji lékařské vědy a lékařských technologií. Tento obor patří ve světovém měřítku k jednomu z nejvíce perspektivních profesních vědecko-výzkumných směrů. V současné době je VŠB – TUO jednou ze čtyř univerzit v České republice, která tento akreditovaný studijní program nabízí.

Biomedicínská technika

Jsme novátorský obor Vysoké školy Báňské zaměřený na možnosti techniky v praktických aplikacích medicíny. Výsledky naší práce přispívají k celkovému zkvalitnění zdravotní péče a lidského života. Spojujeme znalosti z oblasti inženýrství, biologie, anatomie, chemie a mnoha dalších. Přidej se k nám a dělej práci, která má opravdu smysl.

Biomedicínské asistivní technologie

Technika, která může pomoci každému. Pomůcky, zařízení a moderní technická řešení pro osoby zdravé nebo s postižením, seniorům, jejich pečovatelům, ale také všem, kteří se aktivně starají o svůj zdravotní stav.

Biomedicínské asistivní technologie

Technika, která může pomoci každému. Pomůcky, zařízení a moderní technická řešení pro osoby zdravé nebo s postižením, seniorům, jejich pečovatelům, ale také všem, kteří se aktivně starají o svůj zdravotní stav.

Biomedicínské inženýrství

Je magisterský studijní program, s dlouholetou tradicí na VŠB – TU Ostrava, který představuje spojení aplikací inženýrských postupů v medicíně a biologii. Studium připravuje všestranně orientované absolventy na profesní dráhu techniků pracujících ve zdravotnických zařízeních, nebo ve firmách zabývajících se lékařskou technikou.

Aktuality

Zemská porodnice u svatého Apolináře z pohledu technika a techniky

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku doc. Ing. Petra KUDRNY, Ph.D. na téma Zemská porodnice u svatého Apolináře z pohledu technika a techniky, která proběhne v rámci přednáškových úterků na FEJCE dne 29.11.2022 od 16:00 v přednáškovém sále EC2 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Elektronické systémy v letectví a biomedicíně

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku Ing. Martina IMRAMOVSKÉHO ze společnosti Honeywell International s.r.o. na téma Elektronické systémy v letectví a biomedicíně, která proběhne v rámci přednáškových úterků na FEJCE dne 29.11.2022 od 10:45 v přednáškovém sále EC3 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Od Start-Up k vývoji vývoje a výzkumu v oblasti medtechu

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku Ing. Michala GLOGERA, Ph.D. na téma Od Start-Up k vývoji vývoje a výzkumu v oblasti medtechu, která proběhne v rámci přednáškových úterků na FEJCE dne 8.11.2022 od 10:45 v přednáškovém sále EC3 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Zdravotnická záchranná služba - Periferní nervový systém urgentní péče

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku MUDr. Martina Nováka, MBA na téma Zdravotnická záchranná služba - Periferní nervový systém urgentní péče, která proběhne v rámci přednáškových úterků na FEJCE dne 8.11.2022 od 16:00 v přednáškovém sále EC2 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Technické pokroky v operativě dutiny děložní

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku MUDr. Petra Kováře na téma Technické pokroky v operativě dutiny děložní, která proběhne dne 25.10.2022 od 16:00 v přednáškovém sále EC2 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zcela zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Co vše obnáší profese autorizovaného servisního technika lékařských přístrojů z hlediska vzdělání, legislativy a praxe

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku Ing. Marka Švejdy ze společnosti Dräger Medical s.r.o. na téma Co vše obnáší profese autorizovaného servisního technika lékařských přístrojů z hlediska vzdělání, legislativy a praxe, která proběhne dne 18.10.2022 od 16:00 v přednáškovém sále EC2 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zcela zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Vytištěný model srdce pro operace „nanečisto“

Kardiologové z Nemocnice AGEL Třinec‑Podlesí začali jako první v ČR rutinně využívat k práci technologii 3D tisku. Na precizních modelech si mohou předem vyzkoušet, jaký typ a velikost okluderu je vhodný pro katetrizační uzávěr ouška levé síně. Díky tomu je zákrok pro pacienta bezpečnější a efektivnější, navíc i méně nákladný.

Další zajímavé odkazy k tomuto tématu:

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/kardiochirurgove-z-trince-si-zkouseji-zakrok-na-srdci-z-tiskarny-40341660

https://youtu.be/MVULTrWOq0g?t=314

Biomedicínské inženýrství na VŠB - TUO

Nově akreditovaný studijní program BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA

HealthCom 2018