Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA

Bakalářský studijní program

Jsme novátorský obor Vysoké školy Báňské zaměřený na možnosti techniky v praktických aplikacích medicíny. Výsledky naší práce přispívají k celkovému zkvalitnění zdravotní péče a lidského života. Spojujeme znalosti z oblasti inženýrství, biologie, anatomie, chemie a mnoha dalších. Přidej se k nám a dělej práci, která má opravdu smysl.

BIOMEDICÍNSKÉ ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE

Bakalářský studijní program

Technika, která může pomoci každému. Pomůcky, zařízení a moderní technická řešení pro osoby zdravé nebo s postižením, seniorům, jejich pečovatelům, ale také všem, kteří se aktivně starají o svůj zdravotní stav.

Unikátní bakalářský studijní program, jediný svým zaměřením v České republice, na kterém se aktivně podílí 3 katedry naší fakulty, Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity.

Obor s nejmodernějšími laboratořemi, které obsahují to nejlepší z asistivních technologií – komplexní sadu elektronických pomůcek pro hendikepované, špičková telemedicínská řešení, prostředky asistovaného bydlení, obvyklé i neobvyklé wearables zařízení a jedinečné systémy sledování pohybu a chování osob. Laboratoře jsou navíc vybaveny špičkovým systémem domácí automatizace a jsou napájeny výhradně z obnovitelných zdrojů.

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ

Magisterský studijní program

s dlouholetou tradicí na VŠB – TU Ostrava, který představuje spojení aplikací inženýrských postupů v medicíně a biologii. Studium připravuje všestranně orientované absolventy na profesní dráhu techniků pracujících ve zdravotnických zařízeních, nebo ve firmách zabývajících se lékařskou technikou.

Studijní program je otevřen jak v presenční, tak kombinované formě studia. Do programu se mohou hlásit studenti s předchozího studia Biomedicínských technik/Biomedicínská technika, ale také studenti s příbuzných oborů předchozího studia jako Elektronika, Řídící a informační systémy, Biofyzika, Radiologický asistent, Fyzioterapeut, Zdravotnický záchranář, Optometrie aj.

Absolventi studia se po úspěšném absolvování stávají elektrotechnickým inženýrem a také zdravotnickým nelékařský pracovníkem, a proto také je program je zaměřen na přípravu inženýrů do klinické praxe v souladu s požadavky legislativy na zdravotnický obor Biomedicínský inženýr podle Zákona č. 96/2004 Sb.