Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Výzkumné projekty

OP VVV

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, Moderní metody léčby zlomenin, Výzkumný záměr 3 - Pokročilé technologie pro podporu léčby zlomenin, 2019-2022 (podíl VZ3 340 000 EUR)

TAČR

Vývoj zařízení pro vzdálené ověření správné funkce externích kardiostimulátorů, výzva Epsilon, 2018- 2019 (223 000 EUR, podíl VŠB 82 000 EUR)

OP PIK

Partnerství s VŠB – TUO pro transfer znalostí v oborech biomedicínského inženýrství, 2016 – 2018 (80 000 EUR)

Projekty smluvního výzkumu

Ortopedická protetika Frýdek Místek, s.r.o.

Ověření diagnostických přínosů implementace inerciálních senzorů a tenzometrických senzorů pro kontinuální dlouhodobé měření parametrů chůze v zakázkové ortotice-protetice dolní končetiny, 2017

Medical Monitor s.r.o.

Provedení ověření funkčnosti vybraných zdravotnických prostředků, 2017

Mediatrade s.r.o.

Testování a ověření inovovaného zařízení EPG 10, 2016

ING corporation spol s.r.o.

Zařízení pro zjištění doby používání ortotické pomůcky a její vnitřní teploty, 2016

Výukové projekty
OP VVV

Informatika v telemedicíně, 2011 – 2014, (827 000 EUR, podíl VŠB 481 000 EUR)

OP VVV

Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů biomedicínského inženýrství na VŠB- TU Ostrava, 2010 – 2013, (902 000 EUR podíl VŠB 711 000 EUR)

OP VVV

Biomedicínská technika na středních školách, 2009 – 2012, (323 000 EUR, podíl VŠB 320 000 EUR)

Ostatní projekty
FRVŠ

Modelování a analýza kardiovaskulárního systému, 2015

FRVŠ

Tvorba laboratorních úloh pro měření teploty, tlaku a průtoku kapalin, 2013