Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava je univerzita s více než stopadesátiletou tradicí a zkušenostmi ve vzdělání a přípravě vynikajících odborníků nejen v klasických vědních oborech, ale i v oborech podléhajících nejnovějším trendům vědy a techniky. VŠB-TUO je dynamicky se rozvíjející světová univerzita s širokými vazbami na průmyslové partnery a zahraniční výzkumná pracoviště.

Obory Biomedicínského inženýrství se na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO vyučují od roku 1993 a studium absolvovalo více než 240 studentů. Jeho absolventi se úspěšně uplatnili ve zdravotnické praxi, zastávají významné pozice ve zdravotnických zařízeních a společnostech působících v oboru nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Adresa

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (450)

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava – Poruba

Kontakty

Biomedicínská technika

doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

Biomedicínské asistivní technologie

doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Biomedicínské inženýrství

prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

Sekretariát

Mgr. Hana Bednářová

Fakturační údaje

IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Číslo účtu: 100954151/0300

Kde nás najdete

Kanceláře a laboratoře Biomedicínského inženýrství se nachází v nové budově Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI).